Kees van Oosten - Sinds bekend werd dat Volkswagen door het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) aangepakt wordt vanwege de sjoemelsoftware moeten autofabrikanten, en VW in het bijzonder, het ontgelden.

Milieudefensie heeft inmiddels uit laten rekenen dat mensen die langs drukke wegen wonen wel 2,5 maand korter leven door het gesjoemel met uitstootnormen, zo tekende de Volkskrant (20-10-2015) op uit de mond van Anne Knol van Milieudefensie. 

Milieudefensie kwam prompt na het nieuws uit Amerika met het bericht dat de milieuorganisatie niet verrast was. Volgens woordvoerder Ivo Stumpe maken meer autofabrikanten zich hier schuldig aan. "Wij wisten dat er volop gefraudeerd werd, maar Volkswagen is nu gewoon op heterdaad betrapt" (NOS 21-9-2015). "Bij 9 van de 10 fabrikanten zijn de verschillen tussen test en praktijk onverklaarbaar groot". (AD UN 22-9-2015).

Volgens de Volkskrant van 20 oktober zou het volgens Milieudefensie ook de schuld zijn van de autofabrikanten dat de NO2-norm in 2015 niet wordt gehaald. Dat zou de milieuclub berekend hebben op basis van cijfers van het RIVM. "Als fabrikanten zich aan de Europese uitstootregels hadden gehouden, zou in Nederland vermoedelijk op nog maar één locatie de Europese norm voor luchtkwaliteit worden overschreden", bevestigt onderzoeker Joost Wesseling van het RIVM. 

De voormalige directeur van het Centraal Planbureau, Coen Teulings, schreef in de NRC van 20-10-2015 een heel verstandige column. Daarin stelde hij dat alle ingewijden weten dat het helemaal niet mogelijk is om auto's steeds zuiniger en schoner te maken. De grootste winst is in de negentiger jaren geboekt. Overheden doen alsof ze auto's schoner kunnen krijgen door de euronorm aan te scherpen, maar ze weten best dat dat niet kan. Hun doel is echter om de groei van het autoverkeer en het wegennet niet te hoeven afremmen. Ze weten best dat autofabrikanten moeten sjoemelen om op papier aan de steeds strengere normen te voldoen.

Dat Milieudefensie nu opeens de aanval opent op de autofabrikanten is bijzonder hypocriet. Dat er door autofabrikanten gerommeld wordt met de euronormen is al vele jaren bekend. Buitenlandse onderzoeken wezen daar al in 2007 op en TNO wees erop in een rapport uit 2012. Ivo Stumpe bevestigde in het NOS-interview van 21-9-2015 dat het nieuws uit Amerika over VW hem niet verraste en wist meteen te vertellen dat de verschillen tussen test en praktijk bij 9 van de 10 fabrikanten onverklaarbaar groot waren. 

Milieudefensie was niet de enige die al veel langer weet had van het gerommel door autofabrikanten. TNO-rapporten over emissies van auto's worden door honderden milieuprofessionals (van gemeenten, het ministerie van I en M en van adviesbureaus) gelezen. Maar géén van die milieuprofessionals maakte er kabaal over. Het Amerikaanse EPA was er voor nodig om de kwestie in Nederland in het nieuws te krijgen. Dat autofabrikanten het bij Milieudefensie zo moeten ontgelden, komt doordat Milieudefensie daarmee de aandacht wil afleiden van het feit zelf geen kabaal gemaakt te hebben. 

Sterker nog: Milieudefensie heeft zich een groot pleitbezorger getoond van de Utrechtse milieuzone, waarmee beoogd wordt diesels Euro 0 t/m 2 te vervangen door Euro 3, 4, 5 en 6. Of een diesel aan de eisen van Euro 3, 4, 5 of 6 voldoet, dat mogen fabrikanten zelf uitmaken en Milieudefensie erkent er allang van op de hoogte te zijn dat fabrikanten daarmee rommelen, dat de uitstoot van NO2 soms 8 keer groter is dan de fabrikant beweert. Milieudefensie heeft zich dus willens en wetens sterk gemaakt voor een maatregel (de milieuzone) waar de lucht geen spat schoner van wordt. Om daar de aandacht van af te leiden, gaat Milieudefensie zo tegen autofabrikanten tekeer.

De milieuzone voor personen- en bestelwagens heeft voor de gemeente Utrecht als belangrijkste voordeel dat daardoor de groei van het autoverkeer niet teruggedrongen hoeft te worden en een nieuwe parkeergarage gebouwd kan worden onder het Jaarbeursplein. Autobereikbaarheid is immers een heilige koe. Het (beoogde) effect van de milieuzone is dus een verdere groei van het autoverkeer. En doordat nieuwe diesels nauwelijks schoner zijn dan diesels Euro 0 t/m2 wordt de lucht door die groei steeds viezer. Milieudefensie wordt dus bedankt. 

Misschien zou Milieudefensie het RIVM moeten laten berekenen hoeveel maanden wij korter leven door de invoering van de door Milieudefensie van harte gesteunde milieuzone. 

-

De Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) organiseert op woensdag 28 oktober samen met de Klimaatpartij een bijeenkomst over de milieuzone in Utrecht.

Voorstanders van de milieuzone (Milieudefensie, wethouder Lot van Hooijdonk, Monique Bollen GrL) zijn uitgenodigd, maar het is niet zeker of zij komen. Tot nu toe hebben zij het debat met de SSLU over de milieuzone altijd geweigerd. 

Het debat is in gebouw De Speler, Thorbeckelaan. Aanvangstijd 19.30 uur.