Nestorix - De overheid moet zich richten op zijn kerntaken en moet vooral niet doen wat de burgers best zelf kunnen. Het mantra van de verzelfstandiging klinkt nu al enige jaren in de politiek en vanaf 1 januari 2018 moeten ook de Utrechtse speeltuinen er aan geloven. 

Op zich zijn zelfstandig functionerende speeltuinen niets nieuws. Vroeger was het heel normaal dat speeltuinen door de buurt werden opgezet en “geëxploiteerd”. In Zuilen bij het Schaakwijk had je bijvoorbeeld speeltuinvereniging Jong Leven en in Tuindorp functioneert nog altijd de speeltuin v/h De Pan. Bij vele ouderen bekend als de gele speeltuin. 

Voor een stuiver of een dubbeltje kon je daar als kind onder toezicht van enkele vrijwilligers een hele middag je hart ophalen. 

Voor een groot deel van de speeltuinen geldt dat ze in de jaren tachtig zijn gaan functioneren onder de welzijnsstichtingen. Volledig gesubsidieerd en gratis toegankelijk. En natuurlijk werden ze geleid door mensen die er voor geleerd hadden. 

Kinder- en jongerenwerkers die bovendien in sommige speeltuinen meer tijd besteedden aan sociaal werk met de ouders dan aan het spelen met de kinderen. 

Nu moet het anders. Die ouders kunnen dat allemaal best zelf. Vroeger konden ze dat immers ook. Natuurlijk zijn er best ouders die het zouden kunnen maar de tijden en de mensen zijn veranderd.  

Als je vroeger met een gat in je kop thuis kwam uit de speeltuin omdat je van de schommel gevallen was, dan was de reactie van je ouders: “Moet je maar uitkijken, kluns”. Zo werkt dat in onze huidige samenleving niet meer. 

Voor je het weet heb je als speeltuinbestuurder een claim aan je broek hangen. Bovendien zul je als vrijwilliger in zo’n speeltuin aan een scala van eisen moeten voldoen en daar hebben heel veel mensen helemaal geen zin in. 

Die willen best een middag oppassen in een speeltuin maar niet overspoeld worden met cursussen en vereiste diploma’s. Kortom er zal zonder twijfel nog heel discussie volgen voor de verzelfstandigde speeltuinen een feit zijn. 

Laten we hopen dat er in ieder geval genoeg plekken overblijven waar kinderen onbezorgd kunnen spelen. Daar hebben ze namelijk als kleine burgertjes van Utrecht recht op.