Peter Oostveen - Het begint onderhand een vertrouwd verschijnsel te worden, een soort van plaatselijke folklore. Iedere keer als de gemeente Utrecht een 'heikele kwestie' te promoten heeft (lees: door de strotten te duwen heeft), dan wordt 'het apparaat' weer in stelling gebracht: 'de bestuurlijke propagandamachine'. Het is vermoedelijk van Noord-Koreaans fabricaat, goed geolied en ’t ronkt, snort, piept, kraakt, hakt en bonkt.

En, het veroorzaakt stofwolken, heel grote, ondoordringbare en donkere stofwolken. Van gemalen turfsteen dit keer, want dat schijnt momenteel met emmers tegelijk van de Domtoren af te brokkelen. Om nu te voorkomen dat de Domtoren na iedere storm of regenbui weer een kubieke meter in volume afneemt is voor de benodigde restauratie (voorlopig) richting de veertig miljoen euro nodig.

Wat de propagandamachine ook doet is dat het ongenadig over iedereen en alles heen walst. Met wagonladingen aan kreten, slogans, one-liners etc. En, het moet gezegd, de propagandamachine kwijt zich met verve van z’n taak. Sinds de persconferentie van twee weken geleden in de media, behalve hier op Nieuws030, geen wanklank, geen bedenkingen, geen kritische vragen, helemaal niets. Alles wat de propagandamachine aan slogans uitbraakt wordt voor zoete koek geslikt.

En, alle platitudes kwamen weer voorbij: “icoon van de stad Utrecht”, “iedereen is beretrots op De Dom”, “horlogeknopje van de wereld”, “een baken voor iedere Utrechter”, “ons collectieve hart”. Maar, nu het propagandistische wapengekletter verstomd is en de stofwolken zijn gaan liggen, blijf ik toch echt met allerlei onbeantwoorde vragen zitten.

De slogan die het meest op ons sentiment moest invreten kwam uit de mond van wethouder Paulus Jansen: “De Dom is van ons allemaal”. Oh ja?, als de wethouder dit met zo veel stelligheid beweert, waarom is ’t dan zo dat alles wat De Dom betreft en aan gaat al sinds jaar en dag consequent en stelselmatig uit de invloedsfeer van 'de Utrechter' gehouden wordt?

Die kosten bijvoorbeeld, waarom in hemelsnaam is dat geen verkiezingsonderwerp geweest? Waarom heb ik niet kunnen stemmen op een partij die daar een mening of visie over had? Je gaat mij toch niet wijs maken dat het nu gepresenteerde kostenplaatje pas kort na de verkiezingen beschikbaar was. En je gaat me ook niet wijs maken dat alle politieke partijen en alle Utrechters hier exact hetzelfde over denken. Het zou zomaar kunnen zijn dat mijn 'tante Janet', die kon fluiten naar haar traplift, hier toch echt een heel andere mening over heeft dan de wethouder. Wellicht toch liever een traplift in haar huis dan de nu beoogde trapliften in De Dom.

De zeggenschap over dat nachtelijke gebeier van het Domcarillon is al sinds jaar en dag voorbehouden aan geprivilegieerde hobby- en lobbyclubjes. En geen binnenstadsbewoner die er z’n mond over open durft te doen, maar als op eerste Paasdag in alle vroegte die 'Don John' menig omwonende ongenadig uit z’n bed ramt, dan wordt er in al die slaapkamers toch echt hevig gevloekt en getierd. En dan het zomerse slotconcert vanaf de Domtoren. Als je in plaats van Pink Floyd, Abba, Queen, Beatles en Radiohead een voorkeur hebt voor de verfijnde klanken van Claw Boys Claw, dan zie ik ’t nog niet zo gauw gebeuren dat onze stadsbeiaardier de composities van de nu uitverkoren Sting/The Police spontaan omwisselt voor die van onze eigen legendarische oer Hollandse garagerockers.

De Dom van ons allemaal? In de wilde propagandafantasieën van onze bestuurders zeker wel, in de praktijk slechts het speeltje van onze paternalistische gemeentebestuurders en de eerder genoemde (elitaire) hobby- en lobbyclubjes.

En dan die restauratieperiode van vijf jaar. Gaat er nu werkelijk bij niemand een lampje branden? Natuurlijk weten die bestuurders maar al te goed dat die kosten nog wel gaan verdubbelen. En natuurlijk voelt de beoogde opvolger van Paulus Jansen er helemaal niets voor om die molensteen bij voorbaat om z’n politieke nek te hangen. Dat is geen fris begin van een nieuw wethouderschap, dat je al na twee of drie jaar de raad moet informeren over het niet te bedwingen kostenplaatje. Een voorspelbare en mogelijk fatale domper op de feestvreugde. In de huidige collegebesprekingen is dus al afgesproken dat dit financiële debacle wordt doorgeschoven tot na de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Om eventuele misverstanden te voorkomen: ook ik hou natuurlijk enorm veel van die Domtoren en natuurlijk moet die toren daar nog honderden jaren blijven staan. En natuurlijk is ’t uitstekend om de overleden DJ Avicii door ’t carillonspel te eren. Maar, als Paulus Jansen zo stellig zegt “dat De Dom van ons allemaal is”, handel daar dan ook naar en geef de Utrechters, veel meer dan nu het geval is, een stem over die toren. En maak ‘m geen middel- of mikpunt van gemeentelijke propaganda en onheuse politieke spelletjes.

En, een band als Claw Boys Claw hoef je natuurlijk ook niet pas muzikaal te eren als deze, om wat voor reden dan ook, niet meer zou bestaan.