Nestorix - Vandaag - donderdag - werd bekend dat de restauratie van ons Utrechtsymbool bij uitstek, de Domtoren, ten minste 37 miljoen euro gaat kosten en vijf jaar gaat duren.

Als alles meezit natuurlijk. Bij zulke ouwe rakkers weet je het immers maar nooit en we zijn in Utrecht al vaker verrast met uit de klauwen lopende begrotingen voor bouw- en restauratiewerken.

Dat het moet gebeuren staat voor mij buiten kijf, maar ik maak me wel zorgen over het vermogen van de gemeente om dit moeilijke project te klaren. De laatste tijd worden we regelmatig geconfronteerd met berichten die het vertrouwen in de dienst stadsbeheer niet bepaald versterken.

De Stadsbaantunnel in Leidsche Rijn die vaker dicht dan open is vanwege een scala aan gebreken. De missers in het Stationsgebied bij de aanleg van de tram. Het wegdek van de Tolsteegsingel dat maar niet goed wil komen. En afgelopen week nog het verhaal over de verzakking van delen van het Paushuizecomplex omdat de gemeente ten onrechte gemeend heeft dat de gerapporteerde risico’s bij de aanpak van de kademuren wel genegeerd konden worden.

Bij mij, als simpele burger, rijst dan toch de vraag wat er aan de hand is met de gemeentelijke techneuten die tekeningen moeten controleren, bestekken moeten lezen en toezicht moeten houden op uitvoering van al die werkzaamheden die in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd?

Missen we in Utrecht de kwaliteit of hebben we zoveel geknepen op benodigde capaciteit dat simpelweg de tijd ontbreekt om het goed te doen? Dat het niet goed gaat, is inmiddels wel duidelijk.

Het is wat te makkelijk om het te schuiven op de overspannen bouwmarkt of fouten bij de aannemers. Iedereen die wel eens wat heeft laten bouwen of verbouwen, weet dat je er als opdrachtgever bovenop moet zitten om zeker te zijn dat je krijgt waarvoor je betalen moet.

Je moet er toch niet aan denken dat bij een complexe restauratie als die van de Dom, dezelfde fouten gemaakt worden als bij de hierboven genoemde projecten.

Een oud spreekwoord zegt 'zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen'. Dat is zeker waar, maar laten we oppassen dat de drang naar zuinigheid niet leidt tot 'goedkoop is duurkoop' zoals bij Paushuize, want dat risico kunnen we met de mooiste toren van Nederland niet nemen.