Kees van Oosten - Als er écht sprake is van onveiligheid en overlast, is Handhaving met geen stok te bewegen om daartegen te handhaven. De afdeling Handhaving, waarvoor burgemeester Dijksma verantwoordelijk is, handhaaft namelijk alleen als het om pietluttigheden gaat. Zie mijn column Keihard handhaven om niks van twee weken geleden.

Op 9 december 2021 deed ik een verzoek handhaving voor de bovenburen van Flink op de hoek van de Amsterdamsestraatweg en de Acaciastraat. Flink is een expeditiecentrum waar vanuit 40 fietsers binnen 10 minuten op bestelling boodschappen bezorgen. Volgens het bestemmingsplan mag daar alleen een winkel zitten en dat is Flink niet.

Flink hoort op een bedrijventerrein. Je kunt er als klant  niet naar binnen om je aankopen te doen. Er wordt klereherrie gemaakt en er vindt bevoorrading plaats van ver vóór 7.00 tot ver ná 23.00 uur. En de stoep op de Acaciastraat staat dagelijks zo vol met afval dat voetgangers de doorgang wordt versperd.

Tot op heden is Handhaving niet één keer bij de boven­buren komen luisteren. Ook niet nadat er al tientallen keren meldingen zijn gedaan van de overlast. En burgemeester Dijksma reageert niet op mailtjes waarin de overlast keer op keer onder haar aandacht wordt gebracht.

Het pand Springweg 180 wordt verhuurd aan 18 studentes. De buren die daaronder wonen, klagen sinds 2008 bij Handhaving over de herrie en de feesten die tot diep in de nacht plegen door te gaan. Na 12 jaar klagen en melden, besloten de door de aanhoudende overlast getraumatiseerde buren mij te vragen een verzoek handhaving te doen.

Anders dan bij melden het geval is, is Handhaving bij een verzoek handhaving wettelijk verplicht een besluit te nemen waar je mee naar de rechter kunt. Het verzoek (27-8-2020) werd afgewezen. Het bezwaar daartegen werd 8 maanden later ook afgewezen. De rechtbank stelde op 18 november 2021 de burgemeester in het ongelijk.

Het argument van de burgemeester om niet te handhaven was dat het toch voldoende was als de politie de studentes en hun bezoek af en toe een boete gaf. De burgemeester had op grond van de wet woonoverlast (APV 2: 38a) maatregelen op kunnen leggen. Omdat de burgemeester in het ongelijk was gesteld, moest die een nieuw besluit nemen. Na 13 jaar overlast en gezeik met burgemeesters die weigeren te handhaven, hadden de buren het wel gezien en besloten te verhuizen en Utrecht te ontvluchten.

Het pand Van Noortstraat 21/23 is eigendom van Frango Et Facio. Het wordt kamergewijze verhuurd aan 8 studenten. Na jaren te hebben geklaagd bij Handhaving besluiten de buren mij een verzoek handhaving te laten doen wegens overlast in verband met dreunende muziek tot diep in de nacht, schreeuwen (met name als de heren gedronken hebben) en plassen en kotsen in kliko’s die in de tuin staan.

Op 17-4-2019 wordt het verzoek door Handhaving geweigerd en op 21-10-2019 wordt het bezwaar daartegen door de burgemeester ongegrond verklaard. Op 12-2-2021 beslist de rechtbank dat de burgemeester ten onrechte geen beslissing heeft genomen op het verzoek handhaving wegens overlast. Op 27 mei 2021 neemt de burgemeester alsnog een beslissing en besluit om niet tegen de overlast te handhaven.

Het bezwaar daartegen wordt door de burgemeester op 14 december 2021 ongegrond verklaard. De burgemeester erkent wel dat er sprake is van “ernstige en herhaaldelijke hinder”, maar besluit dat de politie dat maar moet oplossen, hoewel de burgemeester op grond van APV 2:38a (wet woonoverlast) maatregelen kan opleggen. De politie heeft al een paar keer een boete opgelegd wegens dronkenschap. Maar ja, rijke ouders. De buren kunnen opnieuw naar de rechter om de weigering van de burgemeester aan te vechten.

Een bewoner in de flat aan de Stationsstraat klaagde al jaren over de herrie veroorzaakt door luidruchtige bezoekers van Tivoli/Vredenburg. Bijvoorbeeld bezoekers die van 23.00 tot 04.00 uur het evenement Vunzige liedjes met smerige beats bezochten en daarna nog even slaags raakten, waarna de politie moest ingrijpen en door de feestgangers met flessen bekogeld werd. In april 2018 deed ik een verzoek voor de bewoner bij de burgemeester (lees Handhaving) om daartegen op te treden. Dat werd in november 2018 geweigerd.

Na drie jaar procederen stelt de Raad van State in juni 2021 de burgemeester in het ongelijk, omdat Handhaving niet eens de moeite had genomen een onderzoek in te stellen naar de geluidsoverlast. “Een dergelijk onderzoek heeft de burgemeester niet verricht, zodat het besluit van 14 november 2018 in dit opzicht niet zorgvuldig tot stand is gekomen”, aldus de uitspraak. Dat onderzoek heeft nog steeds niet plaatsgevonden.

De lijst valt makkelijk aan te vullen. Eén ding is duidelijk: hier gaat het om échte overlast waar omwonenden jarenlang heel veel last van hebben. Zoveel last dat ze uiteindelijk besluiten maar te verhuizen en Utrecht te ontvluchten. Dat is dus wat anders dan een spelletje bingo in een koffiehuis waar niemand last van heeft, een horecabaas die een oproepkracht 90 euro contant (ook volgens de boekhouding!) betaalt in plaats van giraal en iets anders als een vergissing bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Helaas, als er sprake is van echte “ernstige en herhaaldelijke overlast” weigert Handhaving (lees: de burgemeester, want die weet ervan en is verantwoordelijk) te handhaven, ook als de rechtbank het besluit om niet te handhaven heeft afgekeurd. Waarom niet handhaven als het om ernstige overlast gaat en wél (keihard) handhaven als het om pietluttigheden gaat?

De verklaring ligt erg voor de hand: Flink, de studentes van Springweg 180, de heren studenten van Frango Et Facio van de Van Noortstraat en Tivoli/Vredenburg, die kunnen dure advocaten betalen en het zijn `mensen zoals wij’. Maar ben  je een Turkse of Marokkaanse eigenaar van een horecazaak, dan ben je anders, allochtoon en met een smalle beurs, en dan gaat Handhaving helemaal los en daar doen burgemeesters in Utrecht niets tegen.

Volgende aflevering: collectief straffen om niks op de Amsterdamsestraatweg