Ingezonden reactie

Raad van State vernietigt Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12

De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) is blij en tevreden met de vernietiging van het Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12 door de Raad van State. Een enorme opsteker voor alle mensen die de afgelopen tien jaar zich op allerlei manieren hebben ingezet tegen deze snelwegverbreding.

Het is een nog grotere overwinning voor de natuur in het algemeen en het bos van Amelisweerd in het bijzonder. Veel dank gaat uit naar Mobilisation for the Environment en de Vereniging Leefomgeving, die ons juridisch hebben ondersteund.

Als reden voor de vernietiging geeft de Raad van State dat de uitspraak van het Europees Hof over de Programmatische Aanpak Stikstof tot gevolg heeft dat de voorziene toename van stikstofuitstoot niet toelaatbaar is. Daarmee valt de grond onder het Tracébesluit weg. (Klik hier voor de uitspraak)

Hoe verder?
Naar onze inschatting kan het zeker een jaar duren voordat er een nieuw Tracébesluit komt. Als het een soortgelijk plan is volgt daar ongetwijfeld weer een nieuwe ronde aan procedures tot aan de Raad van State. We hopen dat het kabinet hieruit de conclusie trekt dat het plan met 2x7 rijstroken, vernietiging van het bos op Amelisweerd en duizenden andere bomen en niet te vergeten een verregaande aantasting van het leefklimaat in de aangrenzende wijken een onbegaanbare weg is.

De Utrechtse regio groeit snel en de bereikbaarheidsopgave is groot. Laten Rijk, gemeente en provincie Utrecht zich nu richten op behoud en herstel van de natuur en tegelijk de bereikbaarheid verbeteren door te kiezen voor een ambitieuze schaalsprong voor het fiets- en openbaar vervoernetwerk in de regio.

Politiek is weer aan zet
Partijen in de Tweede Kamer als D66 en CU en in zekere zin ook de gemeente en provincie onthielden zich van inzet voor alternatieven "omdat het onder de rechter is". Nu het besluit is vernietigd, is er een nieuwe situatie.

Ook U-NED (samenwerkende gemeenten, provincie en bedrijfsleven in de regio), die bezig zijn met bereikbaarheids&vervoersplannen tot 2040 kunnen niet meer uitgaan van het huidige plan. De onderbouwing van een nieuw besluit moet plaatsvinden op gegevens op het moment van het besluit = 2020! Klimaatbeleid moet nu dus leidend zijn. Laten wij nu een besluit nemen waarbij bewoners, regionale partijen, gemeente en provincie van meet af aan worden betrokken. 

Marijke van Zoelen en Hélène Wolf

website: www.stopverbredingringutrecht.nl
e-mail: kru@stopverbredingringutrecht.nl