Naar aanleiding van een theatervoorstelling in de Willibrordkerk vorig jaar heeft het apostolaat (de aartsbisschop) verkondigd dat de kerk ontheiligd zou zijn.

Het apostolaat gebruikte tot die tijd de kerk in de Minrebroederstraat voor hun diensten en zorgde daarmee voor ongeveer 1/3 van de inkomsten van de Sint Willibrord Stichting (SWS), eigenaar/beheerder. Voor de meeste inkomsten zorgen 80 vrijwilligers die per jaar meer dan 20.000 bezoekers ontvangen en rondleiden. Verder worden allerlei culturele evenementen (o.a. concerten) georganiseerd. Ondanks het vertrek van het apostolaat als gebruiker werd 2014 financieel positief afgesloten en kunnen de rekeningen worden betaald.

Sinds enkele maanden verschijnen er echter berichten in de media als zou de Willibrordkerk op de rand van het faillissement verkeren door een schuld van 1,4 miljoen euro die niet afbetaald zou kunnen worden. Vooral CDA raadslid Sander van Waveren maakt zich zorgen en pleit via RTV Utrecht voor toezicht op de stichting.

De schuld van 1,4 miljoen euro is een restschuld aan het Nederlands Restauratiefonds (NRF), ontstaan in de jaren negentig van de vorige eeuw, toen de kerk een grote restauratie heeft ondergaan (die overigens een veelvoud van dit bedrag heeft gekost).

Door omstandigheden kan aan de financiële verplichtingen, rente en aflossing van deze schuld, de laatste jaren niet worden voldaan. Samen met de gemeente wordt er gewerkt aan een oplossing voor dit probleem. Er is dus bepaald geen sprake van een dreigend faillissement!

De Willibrordkerk is een prachtige kerk, een Rijksmonument en de SWS wil graag de religieuze functie van de kerk behouden, het apostolaat eist echter als eventueel huurder vetorecht op de culturele activiteiten en dat is voor de eigenaar onaanvaardbaar, aangezien dat  ten koste zou gaan van de inkomsten.

Heel vreemd is dat het conflict met het apostolaat dateert van vorig jaar en het nu plotseling leidt tot berichten in de media als zou de kerk wegens wanbeheer ten onder gaan (het Stadsblad 29 april). Hierbij worden  persoonlijke aanvallen niet geschuwd.

Het ontbreekt in de meeste artikelen duidelijk aan kennis van de feiten. Dit bericht doet een poging daarin te voorzien.

De stad Utrecht heeft en juweeltje in zijn gemeente en het is tijd dat er een halt wordt toegeroepen aan eenzijdige, slechte berichtgeving. Het zorgt voor veel onrust bij de mensen die zich inzetten om dit monument te behouden.

Wil Klein

Vrijwilliger Willibrordkerk

juni 2015