Door Ben Slijkhuis, namens Luchtwachters Utrecht - De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur kwam op 23 mei met het rapport ‘VAN B NAAR ANDERS - investeren in mobiliteit voor de toekomst’. De Raad stelt hierin dat de oplossingen die in het verleden succesvol waren – het aanleggen en verbreden van wegen en het realiseren van extra spoorcapaciteit – dat niet langer zijn.

Het Rijk moet volgens deze Raad ophouden met het altijd maar aandragen van dezelfde oplossingen van het bouwen van meer wegen en meer spoorlijnen. De hoofdinfrastructuur is af en oplossingen voor huidige problemen moeten volgens de Raad op andere niveaus genomen worden. Zij gaat zelfs zo ver te stellen dat winst kan worden behaald door gemaakte keuzes en geagendeerde projecten te heroverwegen.

Luchtwachters Utrecht, een groep verontruste burgers die snel verdergaande maatregelen willen voor het tegengaan van de onzichtbare maar ziekmakende luchtverontreiniging, is blij met dit advies. Zij denkt dat het goede kansen biedt om op de kortst mogelijke termijn de voorgenomen verbreding van de A27 te keren.

Goed nieuws voor Utrecht. De Utrechtse burgers worden dan ook verschoond van de te verwachten jarenlange stank- en geluidsoverlast doordat auto’s van de A27 dwars door het oostelijk en noordoostelijk deel van de stad moeten worden omgeleid. Bereikbaarheid, veiligheid en gezondheid in de wijken in het oosten en noordoosten van Utrecht hoeven dan niet gedurende bijna een decennium te worden aangetast.

De Utrechtse Luchtwachters gaan er van uit dat de stad en de Provincie Utrecht snel en slagvaardig met dit advies in de hand zaken kunnen gaan doen in Den Haag.