Roger Vleugels - TivoliVredenburg kan gaan werken aan een herstart. Het rapport van de commissie Gehrels opent de weg.

Het rapport is belangrijk, niet vanwege de inhoud maar doordat het er is. In de patstelling tussen de koninkrijkjes binnen de gemeente, het keizerrijk TivoliVredenburg en het hertogdom gemeenteraad is het de commissie gelukt om de neuzen één kant op te krijgen. Althans, het lijkt erop dat de culturele en politieke adel de aanbevelingen van het rapport op hoofdpunten gaat overnemen.

Het is bedenkelijk dat er drie rondes nodig waren om draagvlak te creëren voor maatregelen die zeer voor de hand liggend zijn.

De eerste ronde was in de maanden voor en na de opening van TivoliVredenburg: kritische geluiden in samenleving en pers. Vervolgens was er het rapport van de Rekenkamer Utrecht en nu, twee jaar na het begin van de kritiek is er het rapport van de Commissie Gehrels.

In alle drie deze rondes circuleerden dezelfde analyses, werden dezelfde tekortkomingen en gebreken benoemd. Tot deze derde ronde ontkende de plaatselijke adel de problemen. Ook vielen er imitaties van de struisvogel waar te nemen. De gemeenteraad kwam niet verder dan broddelwerk.

Enerzijds is het teleurstellend dat de Commissie Gehrels niet dieper graaft dan de kritiek tot nu toe en niet met verder uitgewerkte en zwaardere aanbevelingen komt; anderzijds verdient de commissie een enorme pluim omdat het haar gelukt lijkt om de kwestie TivoliVredenburg uit een impasse te trekken.

Carolien Gehrels. Foto: Ton van den Berg

Vijf zeer verschillende zalen in één gebouw is uniek. De nagenoeg niet gebruikte potenties van het gebouw rond die vijf zalen is minstens even uniek. Dit complex is on-Nederlands groots en interessant. Het management en de ondersteuning dienen van een hoger niveau te zijn dan wat nu door de koninkjes, de keizer en de hertogjes geleverd wordt. Utrecht heeft in potentie goud in handen.

Wat nu moet is vol aan de bak. Een herstart vooral op twee fronten: De huisbaas, de gemeente, moet zijn verantwoordelijkheden nemen; en het beheer van het gebouw moet beginnen.

Wil TivoliVredenburg op de langere termijn een succes zijn, zonder de hele Utrechtse cultuurbegroting vacuüm te trekken, dan moet de huisbaas zijn verantwoordelijkheid nemen. De huur moet omlaag. Het ruziën over de bouwgebreken moet stoppen; de gemeente moet als eigenaar, ze gewoon oplossen. Formele dingen moeten geregeld worden. Een voorbeeld: een ontheffing bij het bestemmingsplan zodat het marktcafé op hoek bij het Vredenburgplein gerealiseerd kan worden.

Dat dit allemaal al bijna twee jaar sleept, heeft geleid tot minder beschikbaarheid zalen [geluidslek]; minder horecaomzet, druk op exploitatie vanwege de te hoge huur en vooral veel ruzie en een ondoorzichtige brij van rollen.

En nog groter probleem lijkt aangepakt te gaan worden. Er komt eindelijk, eindelijk een zakelijk directeur. Een complex met meer dan twee-drie zalen kan niet zonder een zakelijk directeur. TivoliVredenburg met zijn vijf zalen; een hele reeks foyers; te veel avonden met te veel zalen zonder optreden; bijna complete leegstand in de zalen in de ochtend en middag en een nagenoeg totale leegstand in de ruimtes buiten de zalen; twee wel gebouwde restaurantkeukens voor twee niet-geopende restaurants [Plein 6 en Vredenburgkade]; geen marktcafé; te lijdzaam volgen van creosootaanpak Vredenburgkade; enz. kan niet zonder een zakelijk directeur.

Als deze een-twee jaar eerder in functie was getreden dan waren die restaurants nu open, dan waren formele problemen rond marktcafé opgelost, dan was de zaalbezetting beter, dan was de creosootvervuiling voortvarender aangepakt. Kortom, dan waren er tonnen inkomsten extra geweest. Netto, want het gaan gebruiken van het gebouw vergt ook investeringen, bijvoorbeeld voor inrichting, looproutes en beveiliging.

In juli is het terras van Het Gegeven Paard open; die zakelijk directeur komt er; een plan voor beter gebruik van het gebouw ook; nog dit jaar verwacht ik de opening van een van de restaurants.

Echte lente, mede dankzij de Commissie Gehrels, maar wel graag snel die zakelijk directeur a.u.b.