Kees van Oosten - Zoals bekend, vernietigde de Raad van State tot twee keer toe het besluit van de burgemeester uit juni 2019 om het Turkse koffiehuis Transwijk te sluiten en de eigenaar zijn horecavergunning af te nemen. In 2021 besloot de Raad van State dat het besluit om het Turkse koffiehuis te sluiten niet deugde en droeg de burgemeester op om opnieuw te beslissen. Toen de burgemeester (Dijksma dus) vervolgens precies hetzelfde besloot, nam de Raad van State eind 2023 de beslissing te doen wat de burgemeester had moeten doen: ongedaan maken van het ten onrechte genomen besluit.

Volgens de burgemeester en zijn/haar ambtenaren van Handhaving was er in het Turkse koffiehuis bingo gespeeld. Dat mag niet in horecazaken, maar Handhaving pleegt daar nooit een probleem van te maken. In dit geval wel, omdat er om veel geld zou zijn gespeeld. Maar dat kon de gemeente volgens de Raad van State niet hard maken en dus werd het sluitingsbesluit na 4 jaar procederen vernietigd.

Op 19 januari 2024 stuurde ik onze burgemeester een mail met de vraag waarom ze haar excuus niet had aangeboden. Je zou verwachten dat Dijksma zelf op het idee zou komen excuus aan te bieden voor het verdriet, de stress en het ongerief dat de eigenaar is aangedaan door het verkeerd genomen besluit uit juni 2019, waarover dus ruim 4 jaar geprocedeerd moest worden. Iedereen met een beetje inlevingsvermogen zou dat doen, maar dat beetje inlevingsvermogen heeft Dijksma dus niet. Want ook na mijn mail van 19 januari deed ze niets.

Nu heb ik nog nooit meegemaakt dat de gemeente haar excuus aanbiedt als de rechter of de Raad van State de gemeente in het ongelijk stelt, maar in dit bijzondere geval had dat toch wel erg voor de hand gelegen. Het is immers niet niks als je zaak gesloten wordt en je door de burgemeester wordt uitgemaakt voor een hele of halve crimineel, waardoor je je vrienden kwijtraakt.

Maar zo'n excuus zou ook nuttig zijn voor de gemeente zelf. Om van gemaakte fouten te leren. Maar daar is de gemeente dus niet van. Dat de gemeente, de dienst Handhaving, de dienst Juridische Zaken en de burgemeester fouten zouden maken, is kennelijk ondenkbaar. Burgers maken fouten, maar de gemeente niet.

De fouten die in deze kwestie zijn gemaakt, zijn eenvoudig aan te wijzen. Het begon ermee dat witte café's die aan bingo doen (en daar zelfs op internet reclame mee maken) al jaren met rust worden gelaten, maar dat een Turks koffiehuis dat (alleen) tijdens Ramadan aan bingo doet, verdacht wordt. Desgevraagd weigerde de gemeente, toen ik daar op aandrong, ook te handhaven tegen die witte café's. Kortom, racistisch vooroordeel.

Vervolgens was er sprake van tunnelvisie. Toen het besluit eenmaal genomen was, gingen alle betrokken ambtenaren daar als vanzelfsprekend achter staan. De vraag stellen "doen we het wel goed?" wijst kennelijk op een gebrek aan collegialiteit.

Die tunnelvisie blijkt uit het feit dat alle feiten die de beklaagde burger zouden kunnen vrijpleiten misschien wel worden opgemerkt, maar zeker niet in het dossier worden vermeld. Dat er bij de inval op 24 mei vrijwel geen bingogeld werd aangetroffen, werd uit het proces verbaal weggelaten. De opgevraagde boekhouding werd niet bekeken, want daaruit zou weleens kunnen blijken dat er helemaal niet om veel geld werd gespeeld. Kortom: alleen zien wat je wilt zien.

De derde fout is dat vermeden wordt om uit te zoeken wat er fout is gegaan en wie daarop aangesproken kan worden. Niemand kan nooit ergens wat aan doen bij de gemeente. Toen ik één van de senior juristen een mailtje stuurde met de vraag waarom hij zijn excuus niet aanbood, werd ik ontboden door de hoogste baas van Juridische Zaken. Of ik dat wilde laten, want zijn ambtenaren moesten veilig hun werk kunnen doen.