Roger Vleugels - In het Stationsgebied begint het ontwikkelen van het Jaarbeursplein en omgeving op stoom te komen. Er moeten daar onder meer vele duizenden nieuwe huizen, een reeks 60-90 meter hoge gebouwen en een parkje komen. In het jargon heet dit: Stationsgebied fase 2. De afgelopen weken is hierover een, door de gemeenteraad afgedwongen!, publiekscampagne uitgerold.

Deze Stadslab on Tour kende tot nu toe onder meer een hele dag presentaties en debat en afgelopen week een avond met een iets dieper inkijkje.

Pijnlijk gemiste kansen. Zeker, er werden in soms verrassend goede toespraken veel wetenswaardigheden over plannen en gedachten benoemd, maar de opzet was simpelweg niet integer, althans onbehoorlijk, althans het getuigde niet van goede bestuursvoering.

Als je het publiek informeert dan moet je je kaarten op tafel leggen. Dit gebeurde niet in de presentaties en bij voortduring niet als er om gevraagd werd in de debatten.

Je kunt niet volstaan met gepolijste voorlichtingsteksten. Dat kan ook in een paar A4-tjes. Zo goed als zonder uitzondering werden vragen die naar de diepte gingen of die concreet werden ontwijkend of simpelweg niet of onjuist beantwoord.

Enkele voorbeelden. Als gevraagd werd of, nu we spreken over fase 2, alles over fase 1 al definitief is kwam als antwoord de ene keer ja en de andere keer nee. Geen van de inleiders kon scherp aangeven waar de grens tussen fase 1 en fase 2 ligt. Dit is van belang om helder te krijgen waar nog over te praten valt. Maar ook over fase 2 mocht niet over alles gepraat worden. Bijna de helft van dat gebied is, na de grondruil in 2023, in bezit van de Jaarbeurs en valt daarom buiten de publiekscampagne zo werd medegedeeld.

Zeer recent gaf het casino aan toch in de stad te willen blijven. In dat licht zijn antwoorden op vragen over hun nieuwe locatie interessant. Antwoord 1: Nee het casino komt definitief niet op de oorspronkelijk voor hen gereserveerde plek. Antwoord 2: Die plek wordt opnieuw vrijgegeven voor gegadigden en daar kan het casino ook weer voor inschrijven.

Voor het toekomstige parkje worden twee opties genoemd terwijl alles nog in open zou zijn. In geen van de presentaties zat de toekomstige vertramming van bijvoorbeeld de Dichtersbaan en de Vleutenseweg wat gevolgen heeft voor bijvoorbeeld het Lombokplein [verkleinde opvolger van het Westplein] en perron D onder het Centraal Station en de restcapaciteit voor het busstation, enz., enz.

Slechts één ding werd op de presentaties echt duidelijk: de aangekondigde nieuwe naam, het Nieuwe Centrum, zal sneuvelen.

Dat die naam gewoon onhoudbaar is omdat die linksom of rechtsom een schoffering van het ‘oude’ centrum is, was tot de publiekspresentaties nog niet tot de plannenmakers doorgedrongen. Nieuws030 wees er in juli al op: http://www.nieuws030.nl/columns/vleugels-de-wraak-van-het-servet/.

Afgelopen week bleek in de jongste presentatie de term het Nieuwe Centrum vervangen door Beurskwartier, op de tweede plaats gevolgd door Merwedekwartier en een reeks minder kansrijke opties.

Wat hier misgaat zit dieper dan een minder gelukte presentatie. De gemeente legt naar de democratie, naar het volk: de inwoners en andere gebruikers [winkelend publiek, uitgaand publiek, OV-reizigers, auto-parkeerders, werkenden] amper verantwoording af. Geeft zo goed als geen opening van zaken en beperkt zich tot het vrijgeven van een deel van de bespiegelingen. Interessant maar onvoldoende.

De presentaties staan bol van verwijzingen naar stakeholders, waarmee de Jaarbeurs, Klépierre, de NS en vastgoedontwikkelaars bedoeld worden. In onderhandelingen met hen legt de gemeente alle kaarten wel op tafel.

De inwoners/gebruikers staan simpelweg niet als stakeholder op het netvlies en moeten het doen met wat presentaties en straks langs de rand wat inspraak.

Waar ook, net als bij de ontwikkeling van Hoog Catharijne in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, amper rekening mee gehouden wordt zijn de winkeliers en de horeca in de binnenstad.

Deze stakeholder heeft alle reden om zich zorgen te maken. De opvolger van het Jaarbeursplein gaat tezamen met de Centrumboulevard naar Kinepolis en hoofdingang Jaarbeurs ontwikkeld worden als grootschalig festivalplein, met nieuwe deels eigen en op grootschaligheid berekende horeca.

Alle grote festivals verlaten de binnenstad en zullen hier gaan plaatsvinden inclusief nieuwe ontwikkelingen zoals een stadskermis en concerten in de open lucht [met de trappen van het station als natuurlijke tribune].

Zeker, er komt nog inspraak, maar het niveau waarop Jaarbeurs, Klépierre, de NS en vastgoedontwikkelaars bij de planontwikkeling wel betrokken worden en de inwoners/gebruikers de binnenstadswinkeliers/horeca en de gemeenteraad niet, past simpelweg niet in een democratie en zeker niet bij een gemeente die zegt transparant te zijn.

In een democratie leg je je kaarten op tafel en betrek je alle stakeholders op gelijke voet bij de ontwikkeling. Andere smaken zijn er niet.