Roger Vleugels - Politici, bestuurders en ambtenaren klagen vaak over hun baas: het volk. De mensen, u en ik, zouden hen niet begrijpen. Ze moeten het verhaal, al dan niet trendy vermomd als het 'eerlijke verhaal' vaak meerdere keren uitleggen. Ze voelen zich gedwongen om naar de mensen toe te gaan.

Lastig, die democratie. Lastig voor politici, lastig voor de dienaren van het volk, de civil servants, de bestuurders en de ambtenaren.

In dit licht is het merkwaardig dat die dienaren zich zo vaak van het volk afkeren. Zij doen dit bijvoorbeeld door zich af te keren van wat ingeburgerd is. Door niet aan te sluiten bij wat onder de bevolking leeft. Door niet aan te sluiten bij benamingen die vaak al decennia, soms zelfs al eeuwen, onder de bevolking normaal zijn.

Die dienaren beginnen bij hun eigen agenda. Ze hebben daar stapels redenen voor. Redenen van technische, bureaucratisch of desnoods zelfs van logische of rationele aard. Allemaal prima als het maar niet te losgezongen is van de werkelijkheid, als het maar niet te zeer oningeburgerd is.

Die te losgezongen oningeburgerde dienaren van het volk ontkennen dat volk, hun baas, door te komen met aanduidingen als: Busstation Oostzijde en Wijkbureau Noordwest.

Utrecht is een stad waar wijken niet aangeduid worden met windrichtingen. Een gevolg daarvan is dat velen die manier van oriënteren dan ook niet paraat hebben.

In de meeste steden is dat zo, bekende uitzonderingen zijn Amsterdam-Noord of Rotterdam-Zuid.

Op het station heb je een uitgang Centrumzijde en een uitgang Jaarbeurszijde. Indien zich bij die uitgangen busstations bevinden dan heten die Busstation Centrum en Busstation Jaarbeursplein. Basta. Verder geen onzin met fancy door bureaucraten bedachte namen. De wijk Noordwest heet gewoon Groot-Zuilen; de wijk Noordoost Groot-Wittevrouwen of iets anders dat aan de normen van ingeburgerdheid, oriëntatie en fatsoen voldoet.

Geen mens weet wat bedoeld wordt met het Noordgebouw bij Stationsplein Oostzijde.

Geachte dienaren van het volk, gedraag je. Als jullie je minder met de rug naar dat volk keren begrijpt dat volk jullie misschien ook wat beter.