Kees van Oosten - Elke keer als ik me voorneem om over iets anders te schrijven dan de milieuzone en Lot van Hooijdonk, stuurt iemand me een tweet van de wethouder waarin in een paar woorden weer zoveel beweerd wordt wat niet waar is, dat ik dat niet onweersproken kan laten.

Eigenlijk had ik iets willen schrijven over de massale kap van bomen in Utrecht en de protestbijeenkomst van 26 oktober (zet het alvast in je agenda), maar dat doe ik dus volgende week.

Uit TNO-rapport 2012 R11099 (december 2012) blijkt dat de emissies van personen- en bestelwagens in elk geval tot dan toe werden vastgesteld op de rollentestbank. Omdat men steeds meer de tekort­komingen daarvan begon in te zien waren er de laatste jaren een aantal tests uitgevoerd met het Portable Emission Measurement System (PEMS), waardoor je de emissies kunt meten terwijl de auto aan het verkeer deelneemt.

Omdat het nog wel een aantal jaren zou duren om vol­doende praktijk­metingen met PEMS te doen zou er, zo staat in dat rapport (p.13), bij de vaststelling van emissies voorals­nog van worden uitgegaan dat Euro 5 schoner zou zijn dan Euro 4 en wel in verhouding met de aanscherping van de eisen voor Euro 5. Dat was dus december 2012.

In het voorjaar van 2012 werden de berekeningen uitgevoerd voor de milieuzone van de NO2-wegbijdrage van diesels Euroklasse 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (op basis van de wagenparkscan van 2011).

Conclusie: er is geen sprake van dat de effecten van de milieuzone zijn berekend op basis van praktijkmetingen. Hoe weinig rekening er was gehouden met het feit dat nieuwe diesels helemaal niet minder stikstofoxiden uitstoten dan oude diesels blijkt uit de grafiek die op 28 mei 2013 aan de raad werd getoond.Toen TNO bovenstaande grafiek liet zien was het bij TNO al bekend dat de NOx-emissie van diesel Euro 4 en diesel Euro 5 aanzienlijk hoger lag dan waar op grond van de fabrieksopgaven van uit moest worden gegaan en dat diesel Euro 5 zelfs méér NOx uitstoot dan diesel Euro 4.

Op 4 juni 2015 kwam het ministerie van I en M met het bericht dat diesels de laatste decennia nauwelijks schoner zijn geworden.

Het persbericht van het ministerie.

Waar haalt wethouder Van Hooijdonk het vandaan dat het effect van de milieuzone berekend is op basis van praktijkmetingen? Misschien kan ze dat komen uitleggen op 28 oktober op de bijeenkomst van de SSLU over de milieuzone (gebouw De Speler om 19.30 uur).