Kees van Oosten - In het AD/UN staat een uitgebreid artikel over buren in Oog in Al die hun buren oproepen om ‘minder vaak’ hout te stoken bij mist en windstilte, want alle rook blijft dan vlak boven de woningen hangen en daar hebben veel mensen last van. Houtrook is veel schadelijker dan de rook van diesels die in Utrecht niet meer in de milieuzone mogen komen.

De oproep, zo blijkt uit het AD-artikel, heeft de gemoederen in Oog in Al behoorlijk verhit. De reacties uit het pro-houtstook-kamp zijn niet mis. Ze vinden dat gezeur maar onzin: "Er komen hier steeds meer mensen van GroenLinks en D66 die menen te moeten bepalen hoe we hier moeten te leven".

Die pro-houtrook-mensen weten kennelijk van toeten noch blazen. GroenLinks en D66 konden de afgelopen jaren namelijk - gezien hun aantal raadszetels - makkelijk de lakens uitdelen, maar hebben niets gedaan om houtstoken in open haarden en houtkachels tegen te gaan. Ook wat houtrook betreft is er geen enkel verschil tussen GroenLinks/D66 en het CDA/VVD. 

Eén van de buurvrouwen die vraagt om minder hout te stoken zegt heel vriendelijk: "Heel veel mensen zijn zich er niet van bewust dat rook uit de schoorsteen echt giftig is". Heel aardig, maar het probleem is dat houtstokers dat best weten, maar dat het ze geen moer kan schelen als de buren er last van hebben. 

Op sites van rijksoverheid en de GGGD staat dat als je klachten hebt, je altijd eerst met je houtstokende buren moet gaan praten. Meestal kom je er dan wel uit, zeggen ze. Nou, dat kan je dus beter niet doen, want wie ondanks de overvloed aan informatie over de gezondheidsschade van houtstoken toch zijn houtkachel opstookt, is zeker niet voor rede vatbaar.

Bij de gemeente klagen heeft ook weinig zin, want de afdeling Milieu is bijzonder creatief en ijverig als het gaat om het zoeken van regeltjes in de wetgeving die de gemeente niet de bevoegdheid zou­den geven om op te treden. Het zou echter heel eenvoudig zijn om in Algemene Plaatselijke Verorde­ning (APV) een bepaling op te nemen waarmee houtstoken wordt verboden, althans geregeld. 

Juridisch valt er echter weldegelijk wat tegen overlast van houtrook te doen, maar waarschijnlijk zal de bestuursrechter er aan te pas moeten komen om de gemeente te dwingen tegen de overlast op te treden.
  
De Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) is graag bereid om voor mensen die dat willen een officieel verzoek tot handhaving te doen op grond van de Bouwverordening en het Bouwbesluit en naar de rechter en de Raad van State te stappen als de gemeente blijft weigeren te handhaven.