Kees van Oosten - In het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2006-2012 werd de maatregel 'Afzuiging en filtering van de verlengde tunnel Westplein' omschreven als een "cruciaal element in de planprocedures voor het Stationsgebied.Door afzuiging en filtering én verlenging van de Westpleintunnel zal de luchtkwaliteit in het Stationsgebied sterk verbeteren, zodat voldaan zal worden aan luchtkwaliteitseisen". 

Het bouwrijp maken van de locatie zou volgens de nota in 2008 beginnen. De berekening van de toekomstige luchtkwaliteit (2015) zou er van uit zijn gegaan dat gefilterde tunnel in 2012 gereed was.

Een besluit om de grond bouwrijp te maken is, zo weten wij inmiddels, nooit genomen. Met een wijziging van het bestemmingsplan om de bouw van de tunnel mogelijk te maken is zelfs geen begin gemaakt. De gefilterde Westpleintunnel blijkt één van de vele fabeltjes waarmee de gemeente iedereen heeft proberen wijs te maken dat Utrecht serieus probeert de luchtverontreiniging terug te dringen.

Op de vraag of de luchtkwaliteit in het Stationsgebied nu niet heel beroerd is doordat de Westpleintunnel met afzuiging en filtering er niet gekomen is ("een cruciaal element") heeft de gemeente een wel heel verrassend antwoord bedacht: helemaal niet, want doordat de tunnel niet is aangelegd zijn ons verhoogde concentraties in de lucht bij de tunnelmonden bespaard gebleven. 

Werd het effect van de Westpleintunnel destijds gebracht als een belangrijke verbetering, inmiddels wordt dat effect beschreven als: "Tunnels leiden tot verhoogde concentraties in de lucht bij de tunnelmonden. Hier zijn maatregelen voor nodig om nieuwe saneringslocaties te voorkomen" (zie de Monitoringsrapportage 2013 van de gemeente op pagina 77). 

Kortom, in 2006 werd de Westpleintunnel gebracht als een zegen voor de luchtkwaliteit. Nu de tunnel er niet gekomen is, wordt die gebracht als  een kwaad voor de luchtkwaliteit. Wie de gemeente nog serieus kan nemen mag het zeggen.

Kees van Oosten