Kees van Oosten - In zijn reactie op mijn column “Wie profiteren van uitverkoop sociale huur?” houdt Cees Grimbergen vol dat Mitros en Portaal de flats in Kanaleneiland-centrum voor niets van de hand hebben gedaan.

Een en ander zou blijken uit een AD/UN-artikel van 20 januari 2018 en een akte van levering van 25 mei 2016 volgens welke Mitros, Portaal en de gemeente hun eigendom voor niets inbrachten in de GEM Kanaleneiland BV. “De feiten zijn duidelijk”, aldus Grimbergen.

Volgens de akte van levering die Grimbergen mij gestuurd heeft, was de waarde van het registergoed in het ecomische verkeer in april 2016 5.434,758,73 euro (ruim 5 miljoen). Misschien was het handig geweest als Grimbergen een stukje uit die akte in zijn reactie gereproduceerd had.

Uit die akte van levering blijkt overigens ook dat de gemeente iets ‘om niet’ heeft ingebracht: de grond. Die ruim 5 miljoen is, dus inclusief grond.

Waarop baseert Grimbergen het oordeel dat Mitros en Portaal de flats voor niets van de hand hebben gedaan? Op de bepaling in de leveringsakte dat “met betrekking [tot] de tegenprestatie voor de inbreng van het registergoed zijn partijen overeengekomen dat deze nihil is”. Dat slaat dus ook op de gemeente, want die heeft de grond ingebracht.

“De ‘gratis overdracht’ is immers maar een schakeltje in een langere ketting”, schrijft  Grimbergen terecht. Een paar maanden later verkocht GEM Kanaleneiland de hele handel door aan Aventicum voor 9.119.063,62 euro, aldus het artikel in het AD van 20-1-2018. Geen slechte deal als je rekening houdt met de sinds 2010 dalende marktwaarde van woningen in Utrecht. Dat de marktwaarde daarna explosief zou gaan stijgen was niet te voorzien.

Wat Grimbergen zich mogelijk niet afgevraagd heeft is: bij wie is die dikke 9 miljoen euro terechtgekomen? Onaannemelijk is dat Mitros, Portaal (en de gemeente die ook ‘om niet’ had ingebracht) niets gekregen zouden hebben en dat Heijmans er met de hele poet van door zou gaan.

Dat de vier partijen niet willen zeggen hoe ze de poet verdeeld hebben, wil niet zeggen dat Mitros, Portaal of de gemeente niets gekregen hebben. Volgens Jesse Flink (directeur GEM Kanaleneiland) hebben ze hun inleg ruimschoots teruggekregen. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=aO0Gu2biNbE

Grote verhaal
Het 'grote verhaal' is volgens Grimbergen dat Wall Street en Qatar zich hebben verrijkt ten koste van sociale huurders en dat Mitros, Portaal en de gemeente hebben zitten slapen. Nu denk ik dat het naief is te denken dat Wall Street en Qatar erger zijn dan bijvoorbeeld de ING omdat ze buitenlands zijn. Maar waar het mij eigenlijk om gaat is te benadrukken dat Mitros, Portaal en de gemeente niet, zoals Grimbergen suggereert, de sukkels zijn die niet opgelet hebben terwijl Wall Street en Qatar hun slag sloegen, maar overigens de beste bedoelingen hebben. Ik geloof niets van die beste bedoelingen.

Door van Wall Street en Qatar de enige grote boosdoeners te maken wordt de bijzonder kwalijke rol aan het zicht onttrokken die de gemeente en de corporaties al tientallen jaren spelen in het op grote schaal verkwanselen (te gelde maken) van sociale huurwoningen. Daarom is het belangrijk erop te wijzen dat ook Mitros, Portaal en de gemeente zich ook aan de Qatar-deal hebben verrijkt.