Kees van Oosten - Maandag werd bij de notaris de oprichtingsakte gepasseerd voor de Stichting Rekenkamer Utrecht. De stichting is opgericht om het college en de gemeenteraad te bewegen zorgvuldiger met  belastinggeld om te gaan en van het doen van overbodige en onverantwoorde uitgaven te weerhouden.

Utrechters worden opgeroepen om voorbeelden van geldverspilling aan de stichting te melden, zodat de stichting daar werk van kan maken.

Het initiatief tot de stichting is vooral genomen vanwege het gemak waarmee de gemeenteraad akkoord gaat met miljoenenbestedingen voor prestigieuze bouwprojecten, Utrecht promotie en infrastructuur. Beslissingen die vaak genomen worden zonder dat de financiële onderbouwing volledig openbaar wordt gemaakt, dus zonder dat de belastingbetalende burger daar zijn mening over kan geven. 

Dat bouw- en infraprojecten weinig kritisch door de gemeenteraad worden beoordeeld, daarvan is het muziekpaleis een goed voorbeeld. Dat blijkt inmiddels meer dan het dubbele te hebben gekost van wat het zou kosten. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor vrijwel alle projecten die worden uitgevoerd in het stationsgebied. Ook nu weer dreigt de gemeenteraad in te stemmen met 50 miljoen voor een parkeergarage onder het Jaarbeursplein waar de markt geen brood in ziet. 

Van de uitgaven die de gemeente doet voor de vernieuwing van de stationsgebied profiteren behalve Corio en de Jaarbeurs vooral de hele grote bouwondernemers. De Utrechtse burger heeft het nakijken. Niet alleen is het stationsgebied een groot aantal jaren één grote onbereikbare bouwput, de burger draait ook voor de kosten op. Om de kosten op te kunnen brengen bezuinigt de gemeente namelijk op elementaire voorzieningen en wordt de grond, ten koste van groen, tot de laatste vierkante meter te gelde gemaakt voor de bouw van (hoge) kantoren.

De bedoeling met de stichting is het publiek kritisch te informeren over hoe de gemeente met belastinggeld omgaat, maar ook om bezwaar en beroep in te stellen tegen onverantwoorde uitgaven. Iedereen die actief bij de stichting betrokken wil worden is welkom.