Fred Penninga - lid van het Utrechts Stadsdichtersgilde - schrijft wekelijks een actueel stadsgedicht of een persoonlijk commentaar. 

          

MARKT MOZAÏEK

Het kan niet alle dagen halleluja zijn

er is nu eenmaal narigheid en pijn

daartegen helpt sikkepit noch medicijn

het zit te diep, het woelt en voelt niet fijn

                 

Het gaat hier over het Vredenburgplein

kris kras te kruizen voor de markt of trein

omzoomd door winkels van elke modelijn

en patat bij Manneken Pis. . . voor de gein.

            

Daar komt een mega mozaïek; Pompeï in het klein

‘n half miljoen steentjes uit een Chinese granietmijn

de kosten zijn geraamd op twee miljoen, een schijn

[amme hoela, denk aan: restauratie Dom en Uithoflijn].

             

Ik wil alleen wat palmen én een stadsfontein

bankjes in zowel de zonne als de maneschijn

gekleurde afvalbakjes houden alles fris en rein

terrassen, espresso, glasgetinkel: mijn pleinfestijn!