Nestorix - Ik heb iets met getallen. Het zal wel een afwijking zijn, maar ik mag bijvoorbeeld graag een boek als de gemeentebegroting doorvlooien. Niet alleen om te kijken of de tabellen met de centjes kloppen, maar ook omdat er heel veel informatie instaat over het wel en wee van de stad.

Zo zag ik in de begroting 2015 dat in 2013 het aantal toeristische bezoeken aan Utrecht 4,5 miljoen bedroeg. In 2012 waren dat er nog 5,7 miljoen. In een voetnoot wordt de verklaring voor de daling gezocht in de aanhoudende economische crisis en dat zal er vast wel mee te maken hebben maar ik vind het toch vreemd.

Nota bene in het jaar dat de stad groots heeft uitgepakt met de viering van de Vrede van Utrecht is het aantal dagbezoeken met ruim twintig procent gedaald. Het wil er bij mij niet in dat zo’n grote daling alleen door de economische crisis komt.

Een paar bladzijden verder staat namelijk dat Utrecht op de ranglijst van meest gastvrije steden is gedaald van plaats zes naar elf. Dat lijkt mij toch iets om je zorg over te maken als stadsbestuur en als ondernemer in deze stad. Zeker als je bedenkt dat door die verloren bezoekers zo’n vijftig miljoen euro minder in de Utrechtse kassa’s is gevloeid. Dat heeft de nodige banen gekost.

Als ik kijk naar de ambities van het stadsbestuur voor de komende jaren, dan vind ik die wel erg mager. Daar mogen best een paar tandjes bij. Mogelijk heeft die lage ambitie wel te maken met het feit dat sinds 2010 de stadspromotie geen prioriteit meer heeft en financieel aanmerkelijk is gekort.

De extra inzet uit de periode voor 2010 is blijkbaar uitgewerkt en dat begin je nu terug te zien in de resultaten. Misschien is het een idee om van al het geld dat het college wil investeren in het stimuleren van de werkgelegenheid, een deel te bestemmen voor een versterking van de stadspromotie.

Dat Utrecht het waard is om bezocht te worden, staat voor elke Utrechter als een paal boven water, maar je moet er wel aan blijven werken om de bezoekers terug te laten komen en nieuwe bezoekers te winnen. Ik ben benieuwd of de raad wat meer ambitie laat zien op dit terrein.