Nestorix - Deze week behandelt de Utrechtse raad een initiatiefvoorstel van GroenLinks raadslid Steven de Vries over vuurwerk. Steven wil het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling aan banden leggen. 

Het gebeurt niet vaak dat raadsleden met een initiatiefvoorstel komen en daarom verdient het waardering dat een raadslid zijn taak als volksvertegenwoordiger zo serieus neemt. Persoonlijk heb ik niets met knalvuurwerk. Sterker nog ik haat het. Ik mag graag tijdens de jaarwisseling, vanaf mijn balkon op de vijfde verdieping, genieten van alle vuurpijlen die hun schitterende kleuren over dat stad uitstrooien maar voetzoekers, rotjes en kanonslagen mogen van mij in de ban. 

Wat dat betreft zou ik het voorstel van Steven van harte moeten omarmen. Maar helaas zo simpel is het niet. 

De regels rond het afsteken van vuurwerk liggen vast in het vuurwerkbesluit (nationale regelgeving) en in de Utrechtse algemeen plaatselijke verordening (APV). Volgens het vuurwerkbesluit mag je in Nederland tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken tussen 18.00u op oudejaarsdag en 02.00 u op 1 januari. 

Elke vuurwerkknal die je dus voor of na die tijd hoort, is het gevolg van een strafbaar feit. 

Elke Utrechter weet dat dat het vuurwerkbesluit wat dat betreft slechts een papieren regel is, die nauwelijks wordt gehandhaafd. Vanaf half november wordt er al regelmatig op los geknald in ons stadsie en hoe dichter we bij de jaarwisseling komen, hoe heftiger het wordt. 

Er is simpelweg onvoldoende handhavingscapaciteit in de vorm van toezichthouders en politie om dit verschijnsel effectief te bestrijden. 

Handhavingscapaciteit is een kwestie van prioriteitstelling en geld. 

Je zou dus verwachten dat een raadslid die de vuurwerkoverlast echt wil beteugelen, zou beginnen met het beschikbaar stellen van meer handhavingscapaciteit. De raad gaat immers over de centjes en is dus de aangewezen instantie om dat te regelen.

Blijkbaar is die logica niet aan Steven besteed. 

Zijn voorstel behelst een aantal extra regels die moeten worden toegevoegd aan de APV om vuurwerkvrije zones in de stad aan te wijzen. Alle parken, rond dierenweides, buiten de bebouwde kom en zo nog een paar plekken. 

Nergens in het voorstel staat iets over handhaving van de bestaande en al die extra regels. Zonder extra handhavingscapaciteit kun je bedenken wat er gebeurt als de raad Steven zijn initiatief overneemt. 

Van de beperkte middelen die beschikbaar zijn voor de bestrijding van vuurwerkoverlast, zal nu alles worden ingezet op handhaving op de verboden plekken met als gevolg dat de vuurwerkoverlast in de wijken niet of nauwelijks verandert, laat staan vermindert. 

Ooit diende ik, samen met oa. GroenLinks een amendement in met de titel: “Handhaven kan heel vernieuwend zijn”, met als achterliggende bedoeling om eerst maar eens te beginnen met het serieus nemen van de bestaande regelgeving. 

Een ervaren raadslid als Steven de Vries zou toch moeten weten dat regels alleen zin hebben als je bereid bent tegelijkertijd te investeren in de handhaving van die regels. 

Ik hoor burgemeester Van Zanen al weer zeggen: “Beste meneer de Vries, geen geld dan ook geen Zwitsers”. 

Alle waardering voor initiatiefrijke raadsleden maar voor niets gaat nog altijd alleen de zon op.