Nestorix - Waar zou Utrecht zijn zonder zijn Domtoren? Al ruim zevenhonderd jaar domineert hij de skyline van de stad. Alhoewel het de laatste decennia wat minder wordt met de hoogbouw in het stationsgebied, is hij voor mij nog altijd een helder baken als ik op de stad aan kom rijden. 

Maar de oude rakker lijdt natuurlijk zo af en toe aan ouderdomskwaaltjes. Dat is gezien de leeftijd niet zo’n wonder. Eens in de zoveel tijd moet er stevig aangepakt worden om te voorkomen dat hij in verval raakt. Voegen, stucwerk en loszittende stenen, alles heeft regelmatig onderhoud nodig en dat kost geld.

Een breuklijn is goed zichtbaar. Foto: Monumentenwacht

Voegwerk is verdwenen. Foto: Monumentenwacht

We zien het ook aan onze werven. Die andere toeristische trekpleister die nu al enige jaren een restauratiebeurt krijgt. Voor een slordige 40 miljoen wordt met een tienjarenplan gezorgd dat ze weer een tijdje toekomstbestendig zijn. 

Utrecht heeft een lange traditie met het op laten lopen van regulier onderhoud. Met name aan het eind van de vorige eeuw is het onder druk van de financiële misère behoorlijk misgegaan. Dat leverde heel veel achterstallig onderhoud op en dat kost altijd veel meer geld om te herstellen dan wanneer men het op tijd had gedaan.

In een stad met heel veel eeuwenoude monumenten is dat onderhoud een stevige kostenpost en daarom is goed regulier onderhoud van groot belang om onplezierige verrassingen en daarmee extra kosten te voorkomen.

Nu is dus de Dom aan de beurt. Netten moeten voorkomen dat we spontaan vallende brokstukken op ons kop krijgen. Dat doet toch de vraag rijzen of ook in dit geval te lang gewacht is met grondige inspecties van de toren. Maar zeker zo belangrijk is natuurlijk de vraag hoe lang het gaat duren en wat het gaat kosten om de Dom er weer spic en span bij te laten staan zonder het risico dat we getroffen worden door vallend puin. Ik ben benieuwd, want de Dom wil ik niet missen.

-

(In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd ook al restauratiewerk aan de Domtoren verricht. De fotografen Rob Huibers en Michael Kooren mochten toen mee in een hijsbak om de toren van buitenaf te controieren en te fotograferen).

Foto: Michael Kooren

Rob Huibers en Michael Kooren in de hijsbak. Foto: Michael Kooren