Nestorix - Een onderwerp dat steeds weer terugkeert op de agenda van de lokale politiek, betreft de regels waarmee de burger te maken krijgt in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

Zo gaat de raadscommissie zich deze week buigen over een initiatiefvoorstel van D66 om weer wat regels te schrappen. 

Elke zichzelf respecterende politieke partij roept af en toe dat er veel te veel regels zijn en dat er nodig geschrapt moet worden.

Men gaat er eens lekker voor zitten en gaat op zoek naar al dat onzinnige gereguleer. Aan het eind van dat proces blijkt meestal dat het nog wel meevalt met die overbodige regeltjes. Zo ook in dit geval. De speurtocht van D66 levert zegge en schrijven vier kleine wijzigingen op, waarvan je je overigens kunt afvragen of die voorgestelde wijzigingen wel zo verstandig zijn. 

Het klinkt natuurlijk heel leuk om de leeftijdsgrens voor het mogen organiseren van een evenement omlaag te brengen van 21 naar 18 jaar, maar als je vervolgens voor een bijbehorende tapontheffing, op grond van de landelijke drank- en horecawet, 21 jaar moet zijn, kun je moeilijk volhouden dat je de regelgeving er eenvoudiger en beter op maakt.

Toch heeft de zoektocht van D66 wel iets nuttigs opgeleverd. Uit hun onderzoek is gebleken dat als de burger op internet gaat zoeken naar de Utrechtse APV, elke burger wordt immers geacht de wet en regelgeving te kennen, het maar de vraag is welke versie hij of zij krijgt voorgeschoteld. Er circuleren namelijk verschillende versies. Het is maar net langs welke zoekweg je binnenkomt. Bovendien is de meeste recente versie helemaal niet te vinden via utrecht.nl

Volgens mij is er ook een regel dat de overheid de burgers juist en eenduidig moet informeren of is die inmiddels ook al weer geschrapt?