Nestorix - Volgens Crow, het kennisinstituut voor verkeer en vervoer, gaat het verkeer de komende jaren steeds vaker vastlopen in de steden van ons land. 

Tijd voor drastische maatregelen dus. De grote vraag is alleen: Welke maatregelen zijn effectief om toekomstige verkeersinfarcten te voorkomen? 

Sommigen, zoals overtuigde VVD-ers, zoeken het in meer asfalt. Meer ruimte voor de voertuigen met een verbrandingsmotor. Dat we daardoor allemaal heel langzaam maar zeker de moord stikken, nemen de liberalen op de koop toe. 

Auto’s worden immers steeds schoner. Het zal dus allemaal wel niet zo’n vaart lopen is één van de mantra’s van minister Schultz. 

In Utrecht weten we wel beter. 

Zeker, de laatste jaren is de uitstoot op de meest vervuilde plekken volgens de meteropnemers binnen de norm gebracht, maar dat wil niet zeggen dat het er allemaal beter op is geworden. 

Ga ‘s morgens of ‘s middags maar eens op de Kaatstraat kijken. Ook het OV geeft je daar geen oplossing. De bus staat in dezelfde file als de auto’s. 

Bovendien heeft het hele verhaal rond de “sjoemelsoftware” ons geleerd dat al die mooie woorden van de autofabrikanten met een stevige korrel zout genomen moeten worden. 

Een gegeven dat overigens al jaren bij de diverse overheden bekend was zonder er iets aan te veranderen. 

De beleidsmakers zullen ons natuurlijk voor houden dat we gebruik moeten gaan maken van slimme vervoersystemen, maar vooralsnog is één van de slimme vervoersystemen die we in Utrecht hadden, de cargohopper, om zeep geholpen zonder dat de verantwoordelijk wethouder een adequaat antwoord heeft op de vraag: “Waarom?”. 

Van al die andere slimme systemen hebben we nog weinig concreets gezien. Sterker nog de hybride lease-auto legt het loodje omdat de bijtelling te hoog wordt. 

Al met al ziet het er niet hoopvol uit voor het nog nieuwe en onbezoedelde 2017.
Weliswaar proberen een aantal vandalen gedurende de laatste dagen van 2016 in Utrecht zo veel mogelijk auto’s via brandstichting van de weg te halen, maar dat is natuurlijk niet één van die slimme oplossingen die Crow in gedachten heeft. 

Ik hoop van ganser harte dat ze die klootzakken te pakken krijgen en hard aanpakken, maar dat terzijde. 

In ieder geval heeft u in het komende jaar weer de gelegenheid om uw stem te laten horen en zo mee te werken aan de toekomst. U heeft keuze genoeg want er zijn al meer dan 80 partijen ingeschreven.

Ik kan alleen maar hopen dat er na die verkiezingen nog combinaties mogelijk zijn die een effectieve en verstandige regering mogelijk maken en dat die instaat is om ons mooie land en ons nog mooiere Utrecht leefbaar te houden voor ons allemaal. Laten we onze samenleving niet vast laten lopen en er samen wat moois van maken in 2017.