Nestorix - Traditioneel heten dit de donkere dagen voor Kerstmis en al even traditioneel proberen veel mensen die duisternis te verdrijven met een kerstboom met lampjes en andere “gezellige” verlichting. 

Zo hangt het leven aan elkaar van tradities die weliswaar in de loop der tijden her en der wat veranderen maar die in wezen toch hetzelfde blijven. 

Ook zo’n oud ritueel aan het einde van het jaar is het wegjagen van het oude jaar zodat dat we zonder al die boze geesten aan een nieuw jaar kunnen beginnen. 

Dat wegjagen ging gepaard met veel lawaai waarbij naar lieve lust geschoten en geschreeuwd werd en bovendien het nodige in de fik gestoken werd. Dat alles onder genot van veel drank. 

Al vanaf de achttiende eeuw probeerde de overheid de overlast van al dat vuur en geknal te beteugelen. 

Zo gold volgens een plakkaat uit 1747 van de stadhouder van Zeeland, Holland en Friesland een boete van drie gulden voor het werpen van voetzoekers, maar uit een verslag van begin negentiende eeuw bleek dat de handhaving danig te wensen overliet aangezien: “Den Kalverstraat den ganschen avond schudde op haar grondvesten door al het geschiet”. Wat dat betreft is er weinig veranderd in al die eeuwen. Het vuurwerk houdt nog altijd de overheid en de burgers bezig. 

Persoonlijk heb ik niets met knalvuurwerk. Sterker nog, ik haat het. En ik baal dan ook als een stekker dat ik, nu al weken, vergast wordt op enorme knallen die door Overvecht daveren. 

Wat dat betreft heb ik niets tegen het verbieden van dat spul. Tegelijkertijd weet ik dat het niet realistisch is om te verwachten dat je zo’n verbod enigszins effectief zou kunnen handhaven. 

Misschien dat het je lukt in een beperkt gebied en met een enorme handhavingscapaciteit maar in een stad als Utrecht is dat een illusie. 

In mijn actieve politieke periode ben ik altijd tegen regels geweest die je niet kunt handhaven en dus zie ik daar weinig in. 

Wat mij betreft kunnen we alleen maar hopen dat het komende oudejaarsavond pijpenstelen giet. 

Dat zal ook een stuk schelen bij het voorkomen van alle brandjes die helaas elk jaar weer door vandalen gesticht worden.