Nestorix - “Waarom moet #raad030 dit nieuws uit @telegraaf030 vernemen #college030? Wij weten nog niks.”. Een boze twitterreactie van een gemeenteraadslid op het nieuws in De Telegraaf van vorige week donderdag over de plannen van een noodopvang voor asielzoekers in Overvecht. 

Als raadsleden ergens een hekel aan hebben, dan is het wel dat ze later geïnformeerd worden over belangrijke collegebesluiten dan de media. 

Nu bleek achteraf dat De Telegraaf blijkbaar een loslippige deelnemer aan het besluitvormingsproces tot deze onthulling had weten te verleiden, maar je kunt er donder op zeggen dat het college niet blij was met deze valse start. 

Voor een college dat zich graag presenteert onder de noemer open en transparant een tegenvaller. Zeker bij zo’n gevoelig onderwerp. 

Tegelijkertijd valt het nauwelijks te voorkomen. In een besluitvormingsproces waarbij meerdere partijen betrokken zijn, is de kans op voortijdige onthulling bijna 100%. Onder al die deelnemers is er altijd wel één die onbewust, of misschien zelfs bewust, zijn of haar mond voorbij praat. 

Voor de uiteindelijke besluitvorming maakt het allemaal niet zoveel uit, maar alle moeite die op voorhand gedaan wordt om een lastig besluit zo gunstig mogelijk te laten landen, is dan opeens te vergeefs geweest. Je moet al in de verdediging voordat de wedstrijd begonnen is. 

Dat het voorgenomen besluit op Overvecht weerstand oproept, mag geen verwondering wekken. Nog onlangs verscheen een rapport waaruit bleek dat de leefbaarheid van de wijk ongunstig af steekt tegen de rest van de stad. Dat zal voor het Wijkbureau waarschijnlijk de reden geweest om in dit geval een negatief advies uit te brengen. Bovendien blijkt bij opeenvolgende verkiezingen, bijvoorbeeld uit de opkomstcijfers, dat het vertrouwen in de gevestigde politiek in deze wijk zeer laag is. Ook de, in verhouding tot de rest van de stad, hoge populariteit van de PVV wijst in die richting. 

Daarnaast  maken de gebeurtenissen rond oud en nieuw in Keulen, inclusief alle verwarrende informatie daarom heen, en de discussie over de in Overvecht gevestigde Al Fitrah moskee het draagvlak natuurlijk niet groter.

Puur rekenkundig en ook op grond van de ervaringen elders in het land, kun je natuurlijk niet met droge ogen beweren dat er in een wijk met bijna 34000 inwoners geen plaats zou zijn voor 400 asielzoekers, maar zo werkt het in de praktijk niet. Net zo min als dat bijvoorbeeld de dalende criminaliteitscijfers automatisch tot gevolg hebben dat mensen zich veiliger voelen.

Ik hoop het niet maar het valt te vrezen dat de inspraakavonden deze keer heftiger zullen verlopen dan bij het besluit over de noodopvang op Kanaleneiland. Dat de valse start van vorige week het allemaal niet makkelijker maakt staat voor mij als een paal boven water.