Door Vincent Oldenborg - Er is flink onderhandeld, maar de kogel is door de kerk. Met de aangekondigde aankoop van een aantal panden in de Hardebollenstraat maakt de gemeente een einde aan de prostitutie in de binnenstad.

Vrijdag maakte burgemeester Van Zanen bekend dat het college van b en w de gemeenteraad voorstelt om de negen prostitutie-panden voor een bedrag van bijna 5,9 miljoen euro over te nemen van de huidige eigenaar. 

Daarmee verdwijnt de raamprostitutie na ruim vijftig jaar definitief uit de Utrechtse binnenstad en zou er tevens een einde komen aan een aantal rechtsgedingen en bezwaarprocedures, die op dit moment lopen tussen de gemeente en de belangrijkste uitbater van de raamprostitutie in Utrecht.

Burgemeester Van Zanen zou vorige maand al bekend maken hoe het college de toekomst van de Hardebollenstraat zag, daar was ook om gevraagd door een aantal prostituees die graag aan het werk wilden gaan in de panden. De burgemeester hield de boot af en had ook meer tijd nodig. Duidelijk is nu dat hij die tijd gebruikt heeft voor onderhandelingen met de eigenaar van de peeskamers. 

Door nu zelf eigenaar te worden van de panden krijgt de gemeente een simpele mogelijkheid om de bestemming, die tot op heden prostitutie mogelijk maakte, te wijzigen en vervolgens de panden, met een andere bestemming, weer terug in de markt te zetten. Dus ook de prostituees die georganiseerd zijn in de onderneming Freya krijgen geen toestemming om in de Hardebollenstraat aan het werk te gaan.

Volgens het gemeentelijk persbericht zal de aankoop geen gevolgen hebben voor de huurders van de, boven de prostitutie-ruimten gelegen, woningen. 

Plannen om de raamprostitutie verwijderen uit de binnenstad en omringende buurten zijn niet nieuw. Na het verdwijnen van de raamprostitutie uit de Vogelenbuurt (o.a in de Bellamystraat en de Kievitdwarsstraat) door maatregelen in 1973, is ook zo’n tien jaar geleden al overwogen om de raamprostitutie in Hardebollenstraat uit te kopen. Om financiële redenen is er destijds van af gezien. 

Door een reeks van maatregelen op initiatief van voormalig burgemeester Wolfsen, zoals het wijzigen van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en het niet verlengen van de vergunning van uitbater WEGRA stonden de ramen inmiddels twee jaar ongebruikt. 

Blijkbaar heeft de eigenaar van de panden nu eieren voor zijn geld gekozen en acht het stadsbestuur het totale bedrag en het risico van de 'tijdelijke' investering nu wel financieel haalbaar. 

Natuurlijk moet de aankoop de goedkeuring krijgen van de gemeenteraad, maar die toestemming zal inmiddels wel al achter gesloten deuren tussen de coalitiepartijen beklonken zijn, anders was burgemeester Van Zanen niet met dit besluit naar buiten gekomen.

Het spreekt vanzelf dat met name de bewoners van de Breedstraatbuurt, die jarenlang actie hebben gevoerd, enthousiast op het besluit hebben gereageerd. 

De raamprostitutie in Utrecht zal nu volledig geconcentreerd worden aan de Einsteindreef (Het nieuwe Zandpad) waar de eerste ramen begin 2017 beschikbaar moeten komen. Ook voor de werknemers van Freya is dat de locatie waar ze hun beroep weer zullen kunnen oppakken. Burgemeester Van Zanen zegt in een verklaring dat opnieuw een beroep moet worden gedaan op het geduld van de sekswerkers die eindelijk weer aan het werk willen, maar het is nu wel duidelijk dat de gemeente heeft gekozen: raamprostitutie hoort niet meer thuis in de binnenstad.