Zoekresultaten

U zocht naar eneco. Er zijn 21 artikelen gevonden.

 • Van Oosten - Doordrukken en misleiden [wo 18-11-15 09:18]

  Tags cremerstraat bomenkap cremerpark galjoenstraat eneco

  De gemeente en Energiebedrijf Eneco houden de bewoners van de Galjoenstraat, de Cremerstraat en het Cremerplein voor het lapje, door de plannen voor het kappen van 150 bomen, ondanks de bezwaren van de bewoners, gewoon door te drukken. lees meer ►


 • Van Oosten - Eneco geeft niet om onze gezondheid [do 08-09-16 08:50]

  Eneco weet niet hoeveel roet er wordt uitgebraakt door de houtverbranding in de geplande biowarmteinstallatie Lage Weide. Dat heeft Eneco niet laten berekenen. De provincie die de milieuvergunning heeft afgegeven weet het ook niet. Dat schrijft de provincie in een "aanvullend verweerschrift". Komende vrijdag wordt het beroep tegen de houtverbrandingsinstallatie behandeld door de rechtbank Utrecht. lees meer ►


 • Nestorix - Monopolist in afvalwarmte [ma 22-02-16 14:13]

  Tags leidsche rijn eneco stadsverarming

  Waarom zou je de warmte die vrijkomt bij de productie van elektriciteit niet nuttig gebruiken? Die briljante gedachte lag, inmiddels al zo’n negentig jaar geleden, aan de basis van het Utrechtse stadsverwarmingsnet.  lees meer ►


 • Van Oosten - Argumenten tegen de Biowarmte Installatie van Eneco [vr 02-09-16 08:48]

  De door Eneco geplande biowarmte installatie is slecht voor het milieu, slecht voor het klimaat en slecht voor de luchtkwaliteit. Onbegrijpelijk dat GroenLinks zich er niet tegen verzet en dat GroenLinks wethouder Lot van Hooijdonk er zelfs een voorstander van is. Gelukkig is de Partij voor de Dieren tegen. lees meer ►


 • Van Oosten - Van Hooijdonk en Eneco [wo 30-11-16 09:13]

  Volgens GroenLinks-wethouder Lot van Hooijdonk is de biowarmteinstallatie die Eneco wil bouwen verantwoord. Dat zou blijken uit de rapportage van RoyalHaskoning (die we kennen van de milieuzone!) en van Berenschot. RoyalHaskoning zou onderzoek gedaan hebben naar de gevolgen voor luchtkwaliteit. Berenschot heeft gerapporteerd over CO2-uitstoot (klimaat). lees meer ►


 • Van Oosten - College Utrecht danst naar de pijpen van Eneco [ma 20-05-19 09:49]

  Naomi Klein brak in haar boek No Time uit 2014 een lans voor kleinschalige energievoorzieningen, omdat die te beheren en te controleren zijn door een lokaal bestuur waarbij de plaatselijke bevolking nog wat te zeggen heeft. Die zou bijvoorbeeld kunnen beslissen alleen energie (en warmte) te leveren die niet wordt opgewekt door steenkool en niet door bomen en bossen (‘biomassa’) als brandstof te gebruiken. lees meer ►


 • Van Oosten - Illegale praktijken van de gemeente Utrecht [do 28-03-19 08:57]

  "Be­lang­heb­ben­den kun­nen binnen zes weken be­zwaar maken tegen de op­breek­ont­hef­fing en ver­vol­gens in be­roep gaan bij de recht­bank. Dit komt niet vaak voor", aldus de website van de gemeente. Dat dat niet vaak voor komt dat klopt. Daar heeft de gemeente namelijk voor gezorgd: niet bekendmaken van de vergunning (zoals de wet voorschrijft), want als het niet bekend is dát er opgebroken wordt, wordt er ook geen bezwaar gemaakt. En als er eenmaal opgebroken wordt is het te laat om bezwaar te maken, want dat is het al gebeurd.  lees meer ►


 • Bomenkap bedreigt Cremerpark [vr 23-10-15 14:08]

  Tags kees van oosten cremerstraat bomenkap bomenstichting

  In het Cremerpark, in Nieuw Engeland, moeten meer dan 150 bomen tegen de grond. De gemeente Utrecht verleende energiebedrijf Eneco onlangs een vergunning hiervoor. Het gaat om de bomen tussen het Cremerplein tot iets voor de Douwe Egberts-fabriek. lees meer ►


 • Restanten van de eerste stadsmuur van Utrecht gevonden [wo 21-08-19 15:30]

  Tijdens de vervanging van warmteleidingen nabij Lepelenburg, zijn restanten van een middeleeuwse stadsmuur tevoorschijn gekomen. Ze dateren uit verschillende perioden. lees meer ►


 • Van Oosten - Deliberatieve democratie is volksverlakkerijĀ  [vr 24-03-17 07:49]

  Bureau de Helling is het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Op facebook trof ik een enthousiast bericht aan van dit bureau over de energie stadsgesprekken die maart/april 2015 hebben plaatsgevonden. Ik citeer: lees meer ►