Kees van Oosten - Eneco heeft het plan opgevat om vier à vijf warmtebuffers te plaatsen in Utrecht. In totaal zou daarmee 20 miljoen liter heet water worden opgeslagen met een temperatuur van tegen de 100 graden celsius. De warmtebuffer in de Merwedekanaalzone zou 18 meter hoog worden met een diameter van 19,5 meter, die in Rijnsweerd bij de Berekuil 16,5 meter hoog met een diameter van 17,5 meter. 

Die warmtebuffers zouden volgens Eneco (inmiddels opgekocht door Mitsubishi Corporation) nodig zijn om het verschil op te vangen tussen het daggemiddelde warm-waterverbruik en het piekgebruik in de ochtend, als iedereen onder de douche gaat en de thermostaat hoger wordt gezet. Volgens Eneco zouden die kolossale warmtebuffers bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot van CO2 en zou dat dus beter zijn voor het klimaat. 

Eneco kan weer helemaal rekenen op de medewerking van de gemeente, wat blijkt uit het feit dat de gemeente planologische besluiten voorbereidt om die buffers te bouwen. Eneco hoeft voor de gemeente ook niet aan te tonen dat de permanente opslag van 20 miljoen liter kokend water inderdaad een reductie oplevert van CO2-uitstoot, want voor de gemeente is wat Eneco (Mitsubisi Corporation) zegt gewoon de waarheid. 

Dat het verhitten en in hoge bovengrondse buffers op temperatuur houden van 20 miljoen liter water door middel van aardgas niets te maken heeft met reductie van CO2 en daarom belachelijk is, komt niet bij de gemeente op. Zoals de gemeente ook maar niet wil begrijpen dat het transport van heet water door tientallen kilometers ondergrondse leidingen ten behoeve van stadsverwarming een kolossale verspilling van energie is.

Zeker zolang de stadsverwarming van aardgas afhankelijk is, blijft het veel energiezuiniger om water voor de douche en de verwarming gewoon thuis te verwarmen met HR-ketels (en warmtepompen) en is stadsverwarming een extreem energieverspillend alternatief. 

Wat de gemeente en de politiek ook niet willen begrijpen, is dat het nóg veel erger is dat het water van de stadsverwarming ook nog eens op temperatuur wordt gebracht door schaarse bossen te kappen om bomen als brandhout te gebruiken en dat het bovendien niets met CO2-reductie te maken heeft dat het gaat om voor brandhout gebruikte bomen die zelfs uit Canada, de VS en Baltische staten per schip worden aangevoerd met een enorm verbruik van stinkende dieselolie als gevolg.

Een hele bedenkelijke ontwikkeling, waar de gemeente en de politiek zich ook geen zorgen over lijken te maken, is het feit dat Utrechtse burgers en bedrijven voor hun warmwatervoorziening in toenemende mate afhankelijk zijn van één multinationale onderneming (Mitsubishi). Immers de hele infrastructuur van de stadsverwarming (tientallen kilometers ondergrondse leidingen, warmtestations, warmtebuffers en de centrale op Lage Weide) is eigendom van die ene multinational. 

Multinationals zijn er niet om collectieve belangen te behartigen maar om winst te maken en hun marktaandeel te vergroten. Hoe meer Utrechters en Utrechtse bedrijven op de stadsverwarming zijn aangesloten en dus van die ene multinational afhankelijk zijn, hoe makkelijker en verleidelijker het voor die multinational is om zijn prijzen omhoog te gooien. Zo werkt het neo-liberalisme, waar de verantwoordelijke wethouder Van Hooijdonk van GroenLinks zich kennelijk goed in kan vinden.

Kortom: de gemeente levert ons uit aan een multinationale monopolist, met het gevolg dat wij straks kunnen kiezen: blauwbekken of je krom betalen. En de gemeente maakt bovendien dat wij steeds meer afhankelijk zijn van warmte- en warmwatervoorziening die extreem veel energie verspilt en daarmee zowel het milieu als het klimaat verpest.  

Morgen deel 2 over Overlast en calamiteiten