Louis Engelman - De complimenten van wethouder Kees Diepeveen (GL), feestelijk wapperende vlaggen en glaasjes champagne. Bij de officiële start in juli vorig jaar van de bouw van de Wilhelminawerf langs het Merwedekanaal waren er vooral blije gezichten te zien.

Projektopntwikkelaar KondorWessels (KWP) was naast de stadsverwarmingscentrale van Eneco begonnen met de realisering van 167 appartementen en stadswoningen, alle in de midden- en vrije sector huur. Gegroepeerd rond een nog uit te graven haventje. Het eerste bouwblok is al bijna klaar.

Diepeveen liet zich er toen lovend over uit. ‘Er is een schreeuwende behoefte aan dit soort nieuwbouw’ zei hij, ‘met name in de middenhuur.’ De wethouder zei te hopen ‘dat de kwaliteit van het plan een vooruitzicht biedt op de rest van het gebied.’

Zijn optimisme op dat punt moet deze week echter danig zijn getaand. Want in een brief aan de gemeenteraad erkent het college dat er van de in 2016 gemaakte afspraken met de projectontwikkelaar over de hoogte van de huren niet veel terecht komt. Berekeningen wijzen uit dat deze ongeveer 15 procent hoger liggen, waardoor een appartement van 41 vierkante meter nu wordt aangeboden vanaf 850 euro. 

‘Het heeft ons onaangenaam verrast dat KWP ons heeft laten weten zich niet gebonden te voelen aan de destijds gecommuniceerde huurprijzen voor blok A en B’, schrijft Diepeveen, die zich erop beraadt wat hij nu moet doen. Hij denkt aan ‘een bestuurlijk overleg met de directie’.

De boosheid van de wethouder moeten we helaas wel met een korrel zout nemen. Want hij was een gewaarschuwd man. Reeds in oktober 2018 werd duidelijk dat in de Merwedekanaalzone, waaronder de Wilhelminawerf valt, grotelijks werd gespeculeerd met de aan- en verkoop van grond.

Diepeveen sprak er zelf tijdens een commissievergadering schande van dat één perceel binnen een jaar tijd voor 14 miljoen euro méér was verkocht. Later ontdekte deze site dat er bij andere grondtransacties voor minimaal 48 miljoen euro door speculanten winst was gemaakt. Daarbij was het toen al duidelijk dat de toekomstige bewoners van de Merwedekanaalzone hiervoor de prijs moesten gaan betalen.

Ook de grond van de Wilhelminawerf werd plotseling een stuk duurder. KondorWessels kocht die in 1997 voor omgerekend 1,8 miljoen euro en verkocht het perceel in 2017 voor 20,7 miljoen euro aan  RW Utrecht. Beide bedrijven maken echter deel uit van dezelfde moederonderneming Reggeborgh. 

In de serie artikelen die op deze site begin vorig jaar verscheen liet Diepeveen zich in een interview geruststellend uit over de afspraken die met de grondeigenaren waren gemaakt in het ‘Schetsontwerp’ van de kanaalzone. 

Op de vraag of die ook juridisch waren vastgelegd antwoordde hij: ‘Dat gaat gebeuren in een Samenwerkingsovereenkomst (SOK). Daar komt het te realiseren programma in te staan wat betreft de woningbouw. Maar ook de financiële bijdrage die de inversteerders gaan leveren aan wat er in de omgeving nodig is.’  Wat hem betreft dus geen vuiltje aan de lucht.

Maar nu zegt KondorWessels dus doodleuk: ‘Daar hebben we geen boodschap aan. Wij bepalen zelf wel hoe hoog de huren gaan worden.’ Als ze daarmee weg komen, en dat ligt eigenlijk wel voor de hand, voorspelt dat niet veel goeds voor de grote bouwprojekten die in de Merwedekanaalzone nog op stapel staan.

Vast en zeker zal hierover in de gemeenteraad nog stevig worden gedebateerd. Te vrezen valt echter dat die woorden niet door daden kunnen worden gevolgd, omdat daarvoor geen juridische grondslag is. Wat tot de conclusie leidt dat het gemeentebestuur zich nogal naïef in een avontuur heeft gestort waarvan de naar een betaalbare woning snakkende burger de dupe is. 

Kees Diepeveen. Foto: Ton van den Berg