Kees van Oosten - Doorgaans levert de Raad van State secuur werk, maar dit keer heeft de Raad zich wel erg lelijk vergist. Wat is er aan de hand: met een uitspraak op 13 november 2019 heeft de Raad van State het hoger beroep van de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht verworpen. De SSLU was eerder door de rechtbank in Utrecht niet-ontvankelijk verklaard in haar beroep tegen de omgevingsvergunning voor de Galaxy Tower (een te bouwen hotel en flatwoningen tegenover het Jaarbeursplein).

Of je als stichting of vereniging ontvankelijk bent hangt onder meer af van wat als doelstelling is omschreven in de statuten. De SSLU, zo erkende rechtbank èn de Raad van State, komt op voor het belang van luchtkwaliteit in Utrecht en omgeving.

Het bezwaar dat de SSLU tegen de omgevingsvergunning Galaxy Tower heeft ingebracht is dat niet voldaan wordt aan de wettelijk eis voor energiezuinigheid ('energie prestatie'), omdat de stadsverwarming allerminst energiezuinig is (waardoor dus veel extra CO2 in de lucht wordt uitgestoten).

De Raad van State heeft er, zo blijkt uit de uitspraak, kennelijk geen moeite mee de uitstoot van CO2 als luchtverontreiniging op te vatten. Voor zover de SSLU opkomt tegen de uitstoot van CO2 past dat dus ook volgens de Raad van State binnen de doelstelling van de SSLU.

Dat de Raad van State niettemin van oordeel is dat de SSLU in de Galaxyzaak niet-ontvankelijk is, is omdat de RvS er kennelijk vanuit gaat dat de energie die opgewekt wordt voor de stadsverwarming niet in Utrecht hoeft te worden opgewekt. Letterlijk:In het geval van de Galaxyzaak ging het echter om de energie die nodig is voor de verwarming die geleverd wordt door Eneco’s stadsverwarming. Dat gebeurt uitsluitend door gasgestookte centrales en biomassa installaties in Utrecht. Die verwarmen het water voor de stadsverwarming.

Er is dus in de Galaxyzaak geen sprake van dat de energie voor de verwarming op een andere locatie dan Utrecht plaatsvindt en dat dus ook de CO2 (en andere schadelijke stoffen) in Utrecht de lucht in wordt geblazen.

De Galaxy Tower in vol ornaat.