Jeroen Wielaert - Niet naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag reizen als het niet strikt noodzakelijk is. Het bericht kwam begin van de week als een soort vooraankondiging van nieuwe coronamaatregelen.

Utrecht werd niet genoemd als vierde Nederlandse grootstad. Heerlijk. Het gaf iets aan over de gezondheidstoestand van de stad. Om blij van te worden. Mensen die er graag heen willen omdat het een plezier is om in Utrecht te zijn mogen het gewoon doen. Ook naar het 40-jarige filmfestival: Utrecht, open stad.

In het Centraal Museum ging in september de expositie Ommuurde Stad open. Het is een prachttentoonstelling over het historische gegeven van de ouderwetse stadsverdediging. Binnen de singels was het oude Utrecht beschermd door een muur met een omtrek van 5 kilometer en een hoogte van 10 meter. Door de bewapeningwedloop verloor die ommuring zijn betekenis. Hij raakte steeds verder in verval. Het werd een bakstenen beknelling die in de loop van de negentiende eeuw moest worden gesloopt.

Reconstructie Tolsteegpoorten omstreeks 1500. (c) Daan Claessen, Erfgoed Utrecht

Geen ommuring is bestand tegen ziekten. In 1636 gingen 2670 inwoners van Utrecht dood aan de pest, ziekte die ze ook onder de Dom al drie eeuwen niet helemaal de baas konden worden. In de huidige pandemie scoort de stad blijkbaar lager dan Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Ik hoor er Peter den Oudsten niet over als waarnemend burgemeester, maar neem van mij aan dat hij er bovenop zit. Utrecht komt ook in het nieuws als de stad van centraal beraad over corona onder leiding van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, waarin de kern steeds is dat ze de feiten voor willen blijven zonder te weten dat ze erachteraan lopen.

Op de golven van Covid-19 zijn de burgemeesters van de grote steden voortvarender dan premier Mark Rutte. Op dat punt valt Ahmed Aboutaleb op, mijn favoriet uit Rotterdam, stad van het motto 'Niet Lullen, maar Poetsen.' Zijn leiderschap houdt aanbevelingen in over het dragen van mondkapjes. Doen!

Het is me opgevallen bij terugkeer uit Frankrijk. Ik heb er de Tour mee gemaakt voor een geladen boek: Tour Masqué. Die monumentale wielerronde hebben ze met Franse onverzettelijkheid doorgezet in een historisch ongekende coalitie van Franse Staat en ASO, de machtige organisatie van de Tour. Dwingend kledingvoorschrift: een masker. Het werd massaal gevolgd, maar de besmettingen namen niet af. Zonder maskers is het erger.

Utrecht heeft het afgelasten van de start van de Vuelta moeten verwerken, halverwege augustus 2020. Met Breda en Den Bosch willen ze het graag opnieuw doen in 2022. In Utrecht zijn ze intern ook op provinciaal niveau weer begonnen over de kosten – het valt weer duurder uit. Hoe hardleers kan men zijn na de Tourstart van 2015 die zoveel betekend heeft voor de mondiale bekendheid van de stad.

Er zijn belangrijkere dingen dan fietsen. Ik mag dat zeggen. Net als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag krijgt Utrecht te maken met een corananajaar, herfst en winter. Het verschil is de noodzakelijkheid van het bezoek, althans voorlopig.

In studentenstad Utrecht gaan de kroegen ook dicht om tien uur, willen heel nuchtere studenten de volgende morgen weer eens een docent zien. Het is een mooie open stad om te onderzoeken hoe de kapjes werken en te kappen met de discussie. Draag er gewoon eentje onder de Dom!