Roger Vleugels - Dit is een oproep om Utrecht te verlossen van niet in parkeervoorzieningen geparkeerde fietsen, scooters en andere tweewielers.

Laten we beginnen met een parkeerverbod in de volgende gebieden:

-        De route van Vredenburg-Noord tot en met Janskerkhof

-        Oudegracht van Zandbrug tot en met de Hamburgerbrug

-        Wittevrouwenstaat/Voorstraat

-        Vredenburg

-        Neude

-        Janskerkhof

Dit parkeerverbod geldt totaal. Het wordt voorzien van een zero-tolerance handhavingsbeleid met binnen een halfuur een losknip- en afvoer-garantie. Het geldt voor alle buiten fietsklemmen of parkeervoorzieningen geparkeerde fietsen, scooters, enz.

De maatregel kan ingaan als er tenminste 20.000 nieuwe parkeerplekken aangelegd zijn; als er voldoende handhavers aangenomen zijn; en als de afvoercapaciteit verhoogd is. Dit moet binnen twee jaar realiseerbaar zijn.

Het gaat om werk voor bouwvakkers, handhavers en afvoerders en om veel publiek geld. Maar het gaat ook om het welzijn en het uiterlijk van de stad; om de trottoircapaciteit voor voetgangers en om fatsoen.

Die nieuwe parkeerplekken moeten bij voorkeur niet gerealiseerd worden door bijplaatsen van fietsklemmen op de openbare weg, maar vooral door grote, nog aan te leggen, vooral inpandige tweewielerparkeervoorzieningen. Drie voorstellen:

De meest ingrijpende is het aanleggen van een twee of drie verdiepingen diepe tweewielerparkeerkelder onder het Neude. Deze kan gekoppeld worden aan de bestaande, niet in gebruik zijnde!, fietsparkeerkelder onder het Postkantoor die al in de nieuwe plannen opgenomen is. Deze klus kan als één bouwstroom tezamen met de aanstaande verbouwing van het Postkantoor gerealiseerd worden. Een van de inritten naar deze kelder kan beginnen in de Voorstraat.

Een tweede zeer grote parkeervoorziening werd afgelopen week op een presenteerblaadje aangereikt: de sluiting van C&A Vredenburg. Verplaats Van Uffelen, nu in de kelder van C&A gevestigd, naar de begane grond en gebruik de kelder en de eerste verdieping als parkeervoorziening. Verbind je deze kelder met de kelders van het voormalig SJU-huis met die van wat ooit het Jacobi-theater was dan ben je langs de St. Jacobstraat serieus bezig. Activiteiten die nu in deze kelders plaatsvinden dienen verplaatst te worden.

Een derde is te vinden op een plek waar de gemeente met de handen in het haar zit. De nieuwe autoparkeergarage onder het Vredenburg, P5, is naar de nieuwste inzichten namelijk ‘ietsje’ te groot. Deze autoparkeergarage kent een verbindingsgang met de bestaande vaak propvolle fietsparkeerkelder Vredenburg.

Deze drie parkeervoorzieningen leveren meer dan de helft van die 20.000 plekken. De rest moet gevonden worden via aankoop of huur van 10-20 panden in die gebieden en bijvoorbeeld door een deel van het Janskerkhof, buiten het gebied van de bloemenmarkt, als permanente stalling in te richten. Dit komt neer op minder autoparkeerplaatsen op het Janskerkhof.

Wat kost dit wel niet? Moet dit? Ja, het moet, Neem je jezelf als stad serieus dan zorg je goed voor je voetgangers. Vind je jezelf een historische bezienswaardigheid of een voor toeristen interessant gebied dan besteed je aandacht aan je uiterlijk.

Het moet ook omdat je als gemeente als je de auto-instroom naar de binnenstad wil inperken je verplicht bent om iets dat deels een keerzijde daarvan is, namelijk meer tweewielerverkeer, te faciliteren.

Het spreekt dat het moet gaan om tweewielerparkeervoorzieningen die net zoals de meeste bestaande de eerste 24 uur gratis parkeren mogelijk maakt.

En de overige kosten? Afgezet tegen het geld dat gestoken wordt in renovatie en beheer van de autoparkeergarages P1 t/m P4, de extreme vergroting P5, de Jaarbeurspleingarage, enz., vallen die reuze mee.

Overdreven? Nee, noodzaak in een leefbare stad!

De Drift bewijst dit. In die straat is bovenstaande tot ieders tevredenheid ingevoerd. Niemand wil meer terug naar struikelen, chaos en lelijk.

Disclaimer: Deze columnist heeft geen auto en doet alles binnen de stad per fiets, bus of taxi.