Kees van Oosten - In 2010 stopte Tumult met het organiseren van debatten. Er was te weinig geld en de animo werd minder. Er waren nog wel plannen om samen met de universiteit op een andere manier door te gaan, maar dat is kennelijk niet gelukt. Sinds Tumult stopte wordt er in Utrecht niet meer gedebatteerd. Toen Tumult er nog wel was eigenlijk ook niet zoveel, want het is niet voor niets dat Tumult er mee moest stoppen.

Van Tumult herinner ik me trouwens dat het college (waarin Van Zanen als wethouder zat) zijn ambtenaren verbood om daar aan mee te doen. Weliswaar vond het debat plaats in de avonduren, maar kennelijk maakt de gemeente Utrecht ook uit wat haar werknemers in hun vrije tijd doen. Het onderwerp was de 'vierde macht' en het college vond het beter dat ambtenaren niet aan dat debat meededen. Er was er niet één.

Marc van Rossum du Chattel stuurde jarenlang trouw een agenda rond met debatten, maar is daar mee opgehouden. En niemand heeft de draad opgepakt. Politieke partijen organiseren hun eigen bijeenkomsten, maar daar wordt niet gedebatteerd. Bijeenkomsten van politieke partijen hebben veel weg van kerkdiensten: de lof van de eigen partij wordt gezongen. Daar wordt niet gedebatteerd. Er zijn hooguit enkele minuten voor het stellen van vragen.

Bij het aantreden van het huidige college vond er een spectaculair 'stadsgesprek' plaats: de Utrechters mochten nu zelf gaan uitmaken hoe de stad verder zou worden ontwikkeld. Een grote (en vooral kostbare) klucht. Iedereen die een leuk idee had mocht het op een briefje schrijven en aan een waslijn hangen. Honderden briefjes waar niets mee gebeurt. Het stadsgesprek was natuurlijk geen debat, maar een promotie evenement uitgedokterd door een commercieel pr-adviesbureau.

Curieus dat een universiteitsstad, waar het nota bene wemelt van de wetenschappers en studenten, geen debatcultuur heeft. Terwijl er In de wereld zoveel verschrikkelijke dingen gebeuren. De anarchistische boekwinkel De Rooie Rat en de Kritische Studenten Utrecht zijn bij mijn weten de enige die regelmatig debatten organiseren over brandende kwesties als klimaatverandering, neo-kolonialisme, discriminatie, slavernij. Raadsleden of andere partijgangers laten zich daar overigens niet zien.

Wonen er in Utrecht e.o. dan geen mensen die zich met brandende maatschappelijke en mondiale kwesties bezighouden? Dat dat wél het geval is bleek onder andere uit de belangstelling vorig jaar voor de film die over Hannah Arendt gemaakt was. 't Hoogt was afgeladen. Belangstelling en betrokkenheid genoeg. Waarom heeft Utrecht dan niet zoiets als de Rode Hoed en waarom was er in Utrecht geen plaats voor Tumult? Tijd om het weer eens te proberen. Wie doet er mee? Wat mij betreft zonder overheidssteun.