Kees van Oosten - De gemeente Utrecht roept een ieder op mee te denken over het nieuwe actieplan tegen discriminatie. Dat meedenken met de gemeente, daar geloof ik niet erg in. Wat er uit moet komen staat immers al lang vast en dat meedenken is alleen bedoeld om te kunnen zeggen dat het beleid het resultaat is van inspraak. 

Op 17 februari 2020 vroeg ik de gemeente wat Handhaving deed tegen discriminatie bij de horeca. Op 3 april kreeg als antwoord: niets. Er zou niet over worden geklaagd. Kortom, de gemeente ligt niet echt wakker van discriminatie. Als ik met zwarte vrienden spreek krijg ik te horen dat ze de horeca niet inkomen.

4 Juli 2018 vroeg hoeveel ambtenaren in schaal 10 of hoger in Utrecht een Marokkaanse- of Turkse achtergrond hebben. Dat wist de gemeente niet, want dat wordt niet bijgehouden. Volgens de gemeente doet dat er ook niet toe, als er maar inclusief wordt gedacht binnen de organisatie. Wat de gemeente doet om dat inclusieve denken te stimuleren werd uit het besluit van 4 juli 2018 niet duidelijk. Resultaat heeft het in elk geval niet.

De burgemeester en zijn ambtenaren reageren altijd als door een adder gebeten als ik zeg dat ze met twee maten meten, wit en gekleurd, maar tegen de voorbeelden die ik daarvan geeft wordt niets ingebracht. Zo vroeg ik waarom er keihard werd gehandhaafd tegen bingo spelen bij een Turks koffiehuis tijdens de Ramadan en waarom er niet opgetreden was tegen 7 witte cafe's die op internet met bingo reclame maken. 

Op 31 mei j.l. schreef ik een column in Nieuws030 over kots en urine op de stoep van het hoekhuis Amsterdamsestraatweg/Anjelierstraat. Daar had de geplaagde bewoner ruim twee en een half jaar (zeker 10 keer) over geklaagd bij Handhaving en Handhaving had daar niets tegen gedaan. Het bizarre van het geval was dat het kots- en urine probleem bij dat adres wel breed werd uitgemeten in de motivering van het besluit aan de horeca een vroeger sluitingsuur op te leggen. 

Dat klanten van Marokkaanse- en Turkse horeca aan de overkant ook maar iets te maken hadden met die kots en urine bij het hoekhuis bleek uit niets, maar voor Van Zanen en zijn ambtenaren sprak het vanzelf dat klanten van de Marokkaanse- en Turkse horeca dat gedaan moesten hebben. De suggestie dat dronken witte studenten, die zich in de binnenstad hebben laten vollopen, zoiets zouden kunnen doen werd niet overweging genomen. 

Jaren geleden speelde de zaak van het Marokkaanse theehuis op de Helfrichlaan. Brouwer vond dat daar geen Marokkaans theehuis mocht komen, want al die Marokkaanse mannen die daar in en uitlopen en zich bij de deur ophouden, dat zou intimiderend werken op passanten. Ik heb toen een poging gedaan de gemeenteraad uit te leggen dat dat niet kon door de raadsleden voor te houden: stel dat er had gestaan al die Joden die daar in en uitlopen. Het kwartje viel niet. Nee hoor, geen sprake van discriminatie. 

Mij lijkt dat als wethouder Linda Voortman iets tegen discriminatie wil doen, ze eerst maar eens met de discriminatie moet beginnen waar de gemeente zelf zich aan schuldig maakt. Laat de gemeente eerst het goede voorbeeld geven. Veel mensen vinden discrimineren heel gewoon omdat de overheid dat ook doet.