Kees van Oosten - Vroeger werden tbc-patiënten naar Davos gestuurd om te herstellen, maar dat kan nu dus ook in Utrecht want de lucht in Utrecht is weer gezonder geworden. Aldus de ronkende propaganda van het gemeentebestuur op de gemeentelijke website.

Dat de "Utrechtse lucht weer gezonder" is geworden is natuurlijk pure misleiding. Als de gemeente meent dat er sprake is van een afname van de concentraties NO2 en fijn stof ten opzichte van voorgaande jaren zou de gemeente hooguit kunnen schrijven "de lucht was in 2016 ietsje minder smerig en ongezond, maar nog steeds niet zoals die behoort te zijn".

In de net uitgebracht monitoringsrapportage 2016 staat dat sinds 1 januari 2015 de EU-norm geldt stikstofdioxide (NO2), Dat is ook niet waar, die gold al vanaf 2010. Maar omdat de gemeente Utrecht in de aanloop naar 2010 niets gedaan had om die norm te halen heeft de gemeente (net als het grootste deel van Nederland) uitstel gekregen tot 2015. En nog steeds wordt de norm niet gehaald op bijvoorbeeld de Graadt van Roggenweg en de Waterlinieweg en is er volgens de rapportage sprake van 21 potentiële overschrijvingslocaties. Kortom, een resultaat waar de gemeente zich kapot voor zou moeten schamen.

De wettelijke norm waar de luchtkwaliteit aan wordt beoordeeld is 40 microgram/m3. Dat is nog steeds zeer ongezond. Aanvankelijk was het de bedoeling eerst in te zetten op 40 microgram/m3 en die norm in 2010 aan te scherpen naar 20 microgram/m3. Dat is de norm die wordt gehanteerd door de Wereld Gezondheidsorganisatie. Bij een gemiddelde concentratie van 40 microgram/m3 NO2 gaan er nog steeds elk jaar 300 mensen in Utrecht te vroeg dood door luchtverontreiniging en lijdt 1 op de 6 kinderen langs drukke wegen aan astma.

De daling van de concentraties NO2 en fijn stof tussen 2010 en 2015 hebben overigens niets te maken met het Utrechtse beleid. Verwarmingsketels zijn schoner geworden, de uitstoot van electriciteitscentrales is minder (op Lage Weide wordt nauwelijks nog stroom opgewekt), de uitstoot van de industrie is minder geworden en er komt minder NO2 binnen vanuit het buitenland. Met andere woorden, de concentraties waren minstens in dezelfde mate  afgenomen als de gemeente geen dikke rapporten had geschreven en onderzoeken had ingesteld. Scheelt ruim 70 miljoen sinds 2005.

Eigenlijk is het nog erger: dat de concentraties zijn afgenomen in Utrecht is zelfs ondanks het gemeentelijk beleid. Door reconstructies (fly-over 24 OP, Europaplein), het aantrekken van kantoren en voorzieningen in het stationsgebied, de bouw van woningen in en rond de binnenstad (mét de verplichting parkeerplaatsen aan te leggen op eigen grond!) en de realisatie van enkele grote parkeervoorzieningen vlakbij het station, heeft de gemeente het autoverkeer, de voornaamste bron van luchtverontreiniging én van de uitstoot van CO2 (klimaat) krachtig bevorderd. 

De toename van het autoverkeer in Utrecht (die niet door de gemeente wordt ontkend. Zie voortgangsrapportage Utrechtse Energie p.8) wordt in het geheel niet gecompenseerd door Utrechtse maatregelen. Uit onderzoek van TNO na een jaar milieuzone kon geen verbetering door de milieuzone worden vastgesteld. Niet wat betreft NO2 en niet wat betreft roet/EC.

Dat de luchtkwaliteit "door onze inspanningen (diverse Actieplannen, Gezonde Lucht voor Utrecht, herprogrammering luchtmaatregelen)" is verbeterd, is dus grote onzin, pure propaganda. Dat weet de wethouder best, want het niet voor niets dat zij een openbaar debat met de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht nog steeds uit de weg gaat.