Kees van Oosten - Christa Noëlla lijkt de nationale woede over zich afgeroepen te hebben door een foto op Facebook te zetten van haar zelf met een bordje "Geen 4 mei voor mij".

Op Facebook gaat het flink tekeer: "dat mens moet naar haar eigen land oprotten" e.d. De aard en omvang van de negatieve reacties illustreren het grote gelijk van Christa. Ik heb haar meteen een vriendschapsverzoek gestuurd. 

Herdenken doe je niet alleen om er gelaten en passief bij stil te staan hoe verschrikkelijk het allemaal was, maar ook om er aan bij te dragen dat het niet weer gebeurt. Dat wordt ook altijd en terecht aangevoerd: we moeten waakzaam zijn! Die waakzaamheid, daar valt echter op 5 mei al niet veel meer van te bespeuren en de rest van het jaar nog minder. 

Zygmunt Bauman legt in "Holocaust en de moderne tijd" (1998) uit dat de holocaust niet gezien moet worden als een terugval in de beschaving, maar juist als een product van onze moderne beschaving. Hij betoogt dat mensen nog niet zo veel kwaad kunnen doen zolang ze alleen nog maar knuppels hebben, maar dat het pas echt gevaarlijk wordt als ze de beschikking krijgen over moderne techniek en een moderne overheid. 

Hoezeer Bauman gelijk heeft blijkt uit het feit dat de holocaust die wij plegen te herdenken lang niet de enige was in de eerste helft van de 20e eeuw (volgens historicus Johan Huizenga: "de bitterste aller eeuwen") en dat er nog vele volgden: Congo, Burundi, Tibet, Irak, Srebrenica, Cambodja, Palestina, teveel om op te noemen. 

Bauman wijst overigens met name op het gevaar van grote overheids bureaucratieën die in de hand werken dat niemand zich meer verantwoordelijk meent te hoeven voelen. Bijvoorbeeld voor de talloze vluchtingen die in de Middellandse zee verdrinken en voor de slachtoffers van drones en bombardementen die door de VS en zijn Europese geallieerden worden uitgevoerd, momenteel in Afghanistan, Syrië en Irak.

Terwijl steeds meer wrede oorlogen worden uitgevochten, mensen massaal sterven door geweld, ontbering en doordat ze in de steek worden gelaten door rijke landen en wij daar niet massaal tegen in opstand komen nemen wij ons 4 mei twee minuten voor dat dat nooit meer moet gebeuren. Die hypocrisie, Christa Noëlla heeft gelijk, daar zouden we niet meer aan mee moeten doen.