Kees van Oosten - Bij veel bewoners is inmiddels de WOZ-aanslag in de brievenbus terecht gekomen. In enkele mij bekende gevallen is sprake van een excessieve stijging t.o.v. de aanslag vorig jaar. Of dat overal het geval is in Utrecht valt moeilijk te beoordelen want veel adressen zijn nog niet aangesloten op www.wozwaardeloket.nl, de site waarop je van elke woning in Nederland de woz-waarde zou moeten kunnen vinden. 

Grondslag voor de woz-beschikking 1-1-2017 is de waardebepaling peildatum 1-1-2016. De waarde van een woning op de Brucknerlaan, om een voorbeeld te noemen, zou gestegen zijn van 240.000 euro (1-1-2015) naar 352.000 euro (1-1-2015). Een stijging t.o.v. de vorige beschikking van maar liefst 46%. Ook de waarde van andere woningen op de Brucknerlaan blijken volgens www.wozwaardeloket.nl per 1-1-2016 aanzienlijk hoger te zijn getaxeerd dan een jaar terug.

Het is goed om te weten dat de gemiddelde waardestijging in Utrecht tussen 1-1-2015 en 1-1-2016 volgens het CBS niet meer was dan 7,2%. Dat betekent dat ook de woz-waarde gemiddeld met niet meer dan 7,2% zou mogen stijgen.

Als de gemiddelde waardestijging in het jaar 2015 7,2% was, kan de stijging in de ene straat hoger of lager zijn geweest dan in de andere straat. Dat de waardestijging op de Brucknerlaan minder was dan gemiddeld in Utrecht ligt erg voor de hand, want het uitzicht wordt bedorven door de fly-over en langs de M.L. Kinglaan wordt nog steeds niet aan de norm voldaan voor "schone" lucht (waar al in 2010 aan had moeten worden voldaan).

De waarde wordt door de gemeente vastgesteld door vergelijking met een paar woningen in de buurt die geacht worden min of meer gelijk te zijn: de vergelijkingsmethode. Bijzonder arbitrair is natuurlijk de vraag of de woningen die als vergelijkingsobject gebruikt worden inderdaad min of meer gelijk zijn. 

Het is best belangrijk om de woz-beschikking in de gaten te houden, want de WOZ-waarde is een grondslag voor de OZB, waterschapsheffing, inkomstenbelasting en erfbelasting. Bezwaar maken moet binnen 6 weken na dagtekening die op het aanslagbiljet vermeld staat. Het bezwaar kan via internet gemaakt worden, maar ook door een bezwaarschrift af te geven op het stadskantoor 2e etage (tegen bewijs van ontvangst!).