Van Oosten - Burgemeester Van Zanen is principieel voorstander van illegalenopvang. Utrecht heeft een kleine 200 slaapplaatsen. Ook verschaft de gemeente juridische bijstand aan afgewezen asielzoekers. Volgens een woordvoerder vindt Van Zanen als voorzitter van het college van B en W dat illegalen "het recht hebben een waardevol bestaan op te bouwen". Aldus NRC.NEXT van dinsdag 21 april.

Als ik dat lees vind ik het fijn om in Utrecht te wonen. Prominente lokale VVD-ers verschillen gelukkig flink van mening met de landelijke VVD-top, die het een "heel verkeerd signaal" vindt om illegalen menselijk te behandelen. Dat zou alleen maar een aanzuigende werking hebben. 

De kwestie "bad, bed en brood" was actueel geworden nadat het Comité van Ministers van de Raad van Europa zich recentelijk half zacht had opgesteld achter de ferme uitspraak vorig jaar van het Europees Comité voor de Sociale Rechten, waarin Nederland terecht gewezen werd wegens schending van Europees Sociaal Handvest. 

“Het recht op voedsel, kleding en onderdak is nauw verbonden met het recht op leven en is cruciaal voor het respect voor ieders menselijke waardigheid.” Aldus het Handvest. Omdat Nederland aan illegalen voedsel, kleding, onderdak, medische en sociale voorzieningen onthield spande de Protestantse Kerk in 2013 een procedure aan tegen de Nederlandse regering bij het Europees Comité voor de Sociale Rechten. Het gevolg was dat Nederland terecht werd gewezen. 

Tegen de uitspraak van het Europees Comité ging de Nederlandse regering (VVD én PvdA) in beroep bij het Comité van Ministers. Het half zachte oordeel van dat Comité van Ministers is dat het geen uitgemaakte zaak is dat illegalen onder het toepassingsbereik vallen van het Europees Sociaal Handvest. Een schokkende uitspraak, omdat "respect voor ieders menselijke waardigheid" voor illegalen kennelijk niet vanzelfsprekend is voor het Comité van Ministers van de Raad van Europa. 

Het gevolg van de uitspraak van het Comité van Ministers is dat nationale regeringen nu zelf kunnen beslissen of illegalen recht hebben op een menswaardige behandeling. Waar dat toe leidt is inmiddels maar al te duidelijk: elk jaar verdrinken er honderden mensen in de Middellandse Zee die vanuit Noord Afrika en het Midden-Oosten clandestien Europa proberen te bereiken. Tussen 2007 en 2013 gaf Europa 

2 miljard euro uit om die vluchtelingen buiten Europa te houden door grensbewaking (Frontex) en een fractie van dat bedrag om ze van de verdrinkingsdood te redden.

Als er één ding duidelijk is, is dat illegalen en vluchtelingen van regeringen en het Comité van Ministers niets te verwachten hebben en voor een menswaardige behandeling aangewezen zijn op de lokale bevolking en op lokale bestuurders die weigeren het inhumane regeringsbeleid uit te voeren.