Kees van Oosten - Milieudefensie heeft het plan opgevat om de luchtkwaliteit in de vieste straten van de stad te meten. Samen met zoveel mogelijk bewoners van die vieze straten, die geïnstrueerd worden hoe ze meetbuisjes moeten ophangen.

'Met de resultaten van de metingen vragen we de gemeente om verkeersmaatregelen', zo staat in de folder die in een aantal vieze straten is rondgedeeld.

De gemeente beschikt sinds een aantal jaren over een meetnet. Op 53 plekken worden elke maand buisjes opgehangen. De vraag is dus: wat beweegt Milieudefensie om naast de metingen die al in opdracht van de gemeente zelf worden verricht metingen door bewoners te laten uitvoeren? Het doel van de actie is een bewustwordingscampagne. 

Met andere woorden: de meetcampagne van Milieudefensie is niet bedoeld om betrouwbare en representatieve metingen te doen. De bedoeling is de bewustwording bij bewoners van vieze straten, zodat zij de gemeente kunnen vragen verkeersmaatregelen te nemen. 

Eerlijk gezegd denk ik dat het niet ontbreekt aan bewustwording bij bewoners van vieze straten. Bewoners van die vieze straten weten al lang dat de lucht in hun straat vies en ongezond is. Daarvoor is het niet nodig om ze die lucht zelf nog eens te laten meten.

Aan de actie kleeft bovendien een groot gevaar. Dat gevaar is dat uit veel metingen gaat blijken dat de lucht aan de wettelijke (en veel te slappe) norm voldoet. Dat zal de gemeente dan zeker aangrijpen om juist geen maatregelen te nemen. Het college en de gemeenteraad vinden immers al jaren dat het niet nodig is om strenger te zijn dan de normen voorschrijven.

Dat de gemeente bereid zal zijn maatregelen te nemen wanneer de resultaten van metingen daar aanleiding toe geven is overigens een heel naïeve gedachte. De afgelopen tien jaar werd de gemeente telkens met verontrustende cijfers geconfronteerd, maar tot het nemen van serieuze maatregelen heeft dat niet geleid. Het ontbreekt de meeste politieke partijen domweg aan de wil om de groei van het autoverkeer te beperken.

In plaats van de bewustwording die Milieudefensie nastreeft (van de vieze lucht), zou het veel beter zijn bewoners van vieze straten te laten inzien dat de gemeente best weet hoe slecht de lucht is maar niets om hun gezondheid geeft. En dat politieke partijen van alles beloven, maar niet van plan zijn om het gezondheidsbelang werkelijk serieus te nemen. 

Dat er elk jaar tientallen Utrechters vroegtijdig doodgaan door luchtverontreiniging, dat duizenden Utrechters lijden aan COPD en veel kinderen langs drukke straten astma hebben is al jaren bekend. Dat politieke partijen dat kennelijk geen ernstig probleem vinden, dát is waar Milieudefensie actie tegen zou moeten voeren. 

Ik vrees dat de gemeente wel blij is met de meetcampagne van Milieudefensie: zolang bewoners de illusie hebben dat de gemeente wel maatregelen zal nemen als dat nodig is, zullen ze immers niet opstand komen.

De oproep van Mileudefensie.