Tot en met de uitreiking van de Gouden Kalveren op 5 oktober entert de Cultuurpiraat (Raymond Taams) elke dag een cultureel veld in Utrecht.

zaterdag 22 september

De Cultuurpiraat had deze zaterdagmiddag eerst een begrafenis, en daarna zou hij gaan kijken bij de uitreiking van de C.C.S. Crone-stipendia, een aanmoedigingsprijs voor Utrechtse schrijvers. De uitvaart was zeer Christelijk, met een boekje vol liederen die in samenzang gezongen werden. 'Toch is het wel goed, zo'n uitgebreid ritueel, mensen geven dan echt actief en bewust vorm aan hun verdriet', dacht de Cultuurpiraat.

Met lijn 6 vanuit Overvecht reisde hij naar zijn volgende bestemming. Rijdend door verregende flatwijken, onder een donkergrijze hemel, kreeg hij een aanval van grootheidswaanzin, waarschijnlijk om de troosteloosheid van het moment het hoofd te bieden. De Cultuurpiraat zag zichzelf op korte termijn de regeringsverantwoordelijkheid van Mark Rutte overnemen. 'Regeren is twee dingen, vormen en her-vormen', tikte hij op het notitieblok van zijn telefoon. Deze zin zou in de toekomst talloze keren worden aangehaald in biografieën en tv-documentaires, als grondslag van de regeerstijl van de Cultuurpiraat.

De uitreiking van de prijzen was net begonnen toen hij verregend binnenkwam. De burgemeester hield een toespraak, zijn blinkende ambtsketen om. Hij stond achter het katheder dat Dirkje Kuik altijd gebruikte, en dat speciaal voor de gelegenheid hier was neergezet. Daarna kreeg de juryvoorzitter het woord. Voor alle helderheid legde ze de selectieprocedure heel precies uit. Alleen inzendingen van auteurs met minimaal een contract bij een erkende uitgeverij waren in behandeling genomen. Het werk van de kandidaten was geanonimiseerd aan de juryleden voorgelegd.

Nippend aan een glas champagne herinnerde de Cultuurpiraat zich hoe hij in april 2016 Ingmar Heytze interviewde voor deze website. Het was een geanimeerd gesprek op een zonnige maandagmorgen in de tuin van hotel Karel V geweest. In een onbewaakt ogenblik had Ingmar Heytze per ongeluk het Ultieme Schrijfgeheim onthuld. "Schrijven is ordenen", zei hij.

Dit was een zeer geordende zaterdagmiddag geweest, besloot de Cultuurpiraat terwijl hij een houten prikkertje in een groene olijf duwde.