Roger Vleugels - "Ja jullie moeten dat zo zien. Die trappen, die komen er heus wel, Wij, van de gemeente gaan daar vanuit. Ze komen, niet nu, maar ze komen. Je moet de partijen, en vooral Klépierre, de nieuwe eigenaar van Hoog Catharijne, eerst wat ruimte geven. Ruimte om te wennen aan het nieuwe Stationsplein-Centrumzijde. Ruimte voor iedereen om te wennen aan de nieuwe looproutes.

En dan, dan komt er een moment waarop iedereen tevreden is. Waarop geconstateerd wordt dat er voldoende mensen door Hoog Catharijne lopen, en maar een beperkt deel via de deels nieuwe looproutes erlangs en ook maar een beperkt deel over de nieuwe Moreelsebrug.

Als dat zich gesetteld heeft dan verwachten we geen weerstand meer als we trappen naar de NS perrons vanaf die Moreelsebrug gaan bouwen. Klépierre zal dan akkoord gaan zo schatten we in; de NS neemt de meerkosten voor toegangspoortjes. Iedereen tevreden.

Dit wachten op het juiste moment noemen we bij de gemeente de psychologie van de trap."

Tijdens de jongste rondleiding door het Stationsgebied gaf een vrolijke voorlichter van de gemeente deze bespiegeling over de voetgsangersbrug tussen Croeselaan en Moreelsepark.

Prachtig. Er zijn echter ook feiten. Uit het handelen van Klépierre blijkt dat zij zelf al lang het idee verlaten hebben dat er maar één looproute van het station naar en door Hoog Catharijne mag zijn. Zij werken mee aan meerdere, ook langs Hoog Catharijne.

Daarnaast heeft de Raad van State bepaald dat bij een drukker wordend treinverkeer een ontsluiting via trappen naar de Moreelsebrug vanwege veiligheid vanaf enig moment zelfs geboden kan zijn. In mijn ogen geldt dat eigenlijk nu al voor de perrons 18/19 en 20/21 aangezien die niet aangesloten zijn op de Noordertunnel.

Het wennen aan de nieuwe looproutes over het nieuwe Stationsplein-Centrumzijde naar en in Hoog Catharijne zal echter nog even op zich laten wachten naar het zich nu laat aanzien. De verbouwing van het station en de eerste fases van het nieuwe stationsplein liggen weliswaar op schema, maar de aansluiting naar het vernieuwde Hoog Catharijne niet.

Het realiseren van de nieuwe entree via het nog te bouwen Voorzetgebouw is ernstig vertraagd. Dit gebouw zal op het nieuwe stationsplein tegen de bestaande Hoog Catharijnegebouwen aangeplakt worden.

De fundering, in het dak van de nieuwe fietsenstalling, is klaar. De bouw die in december 2015 had moeten beginnen is echter nog niet ter hand genomen.

Omstreeks de jaarwisseling gaat dit op vele punten knellen. Tegen die tijd komen in gebruik de eerste fases van het Stationsplein-Centrumzijde en de nieuwe Noordpassage in Hoog Catharijne. Een cruciale schakel tussen beide is dat Voorzetgebouw.

Er is meer: Het is de bedoeling dat tegen die tijd de hoofdlooproute in Hoog Catharijne ‘omklapt’ van Radboudtraverse naar Noordpassage. Vervolgens wordt de Radboudtraverse gesloopt en vervangen door de Zuidpassage.

Dit alles dreigt door de vertraging bij de realisatie van het Voorzetgebouw klem te komen zitten. Of het in dik een halfjaar gaat lukken om dit gebouw te voltooien is zeer twijfelachtig.

Het is veilig om te veronderstellen dat de trappen voor de Moreelsebrug wat langer in handen van de gemeentepsychologen blijven.