Nestorix - Zondag riep een mevrouw door de Pegida-microfoon op het Vredenburg onder meer dat de islam een achterlijke godsdienst is. Mag je dat roepen in Nederland? Ze is niet de eerste en ze zal waarschijnlijk ook niet de laatste zijn. Wat mij betreft mag je dat best vinden en mag je ook best zeggen dat je dat vindt. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. 

Persoonlijk zou ik die uitspraak nooit beperken tot de islam. Als je kijkt wat er in de historie en tot op de dag van vandaag aan wandaden zijn, en nog altijd worden verricht in de naam van de diverse “ware geloven”, dan is het ronduit discriminerend om de term achterlijk geloof te beperken tot de islam. 

Er is immers niet zo veel verschil tussen het geweld in Noord-Ierland waar katholieken en protestanten elkaar met bommen en granaten naar Petrus stuurden, de Balkan waar zelfs een slag uit de dertiende eeuw voldoende reden was om elkaar de hersens in te slaan of het geweld in Syrië en Irak waar soennieten en shiïeten elkaar naar de fel begeerde maagden proberen te helpen.

Helaas zijn overal op de wereld grote groepen mensen nog altijd bereid zich te laten manipuleren door “verlichte voorgangers” die beweren te weten wat goed voor ze is. 

Daarbij maakt het voor mij geen verschil of die leiders zich nu beroepen op God, Allah, een etnisch superioriteitsgevoel of nationale eer. Het resultaat is altijd hetzelfde. 

Duizenden mensen worden de dood in gejaagd en even zovelen vluchten omdat ze hun leven niet zeker zijn. 

Blijkbaar lijdt de mensheid collectief aan een specifieke vorm van Alzheimer of Korsakov, of is de diersoort mens gewoon te stom om lessen te trekken uit ons collectieve verleden. 

Die conclusie werd zondag weer eens in extremo bevestigd door een stel idioten die meenden dat de Hitlergroet wel een passend gebaar was om hun verhaal kracht bij te zetten.