Nestorix - In al het mediageweld rond de Grand Depart zou je bijna vergeten dat het gewone leven in de stad gewoon door gaat en dat dus ook de lokale politiek netjes zijn agenda’s afwerkt.

Een voorbeeld daarvan is de besluitvorming over winkelcentrum de Gaard in Tuindorp-oost. Dit winkelcentrum voorziet in de dagelijkse winkelbehoefte van zo’n 13.000 Utrechters. Een buurtwinkelcentrum dus.

Er wordt al jaren gepraat over renovatie van het complex wat behalve winkels, ook een aantal woningen omvat. Voor de belegger is het natuurlijk van belang dat hij zijn investeringen, die nodig zijn voor zo’n renovatie, terug ziet in klinkende munt en dat betekent per definitie dat het altijd groter moet worden dan het was en dat voor de zittende winkeliers de huur omhoog gaat.

Daarom wekt het geen verbazing dat niet iedereen blij is met de plannen en dat er dus protest komt. Bovendien speelt bij de Gaard op de achtergrond de ontwikkeling van de Veemarkt. Nog altijd is het de bedoeling dat er ruim 600 woningen uit de grond gestampt worden en ook die toekomstige, pakweg 1400, bewoners zullen voor hun dagelijkse boodschappen aangewezen zijn op de Gaard.

Het gekende touwtrekken tussen belegger/ontwikkelaar aan de ene kant en de bewoners in de omgeving aan de andere kant heeft niet tot een voor iedereen aanvaardbaar compromis geleid. Het gaat dan natuurlijk vooral over parkeerdruk met daarbij de dreiging van betaald parkeren en het opofferen van groen.

Inmiddels is de gemeenteraad al een aantal malen ter plaatse geweest.Is er op raadsinformatieavonden gepassioneerd ingesproken en heeft er een uitgebreide commissiebehandeling plaatsgehad. En dus moest afgelopen donderdag de knoop worden doorgehakt.

Dat ging niet zonder slag of stoot en het werd al snel duidelijk dat dit geen feestje voor de coalitie was. Een voorstel van D66 om de uitbreiding met 200 m2 te verminderen was onvoldoende om GroenLinks over de streep te trekken maar dankzij de steun van de ChristenUnie en Student & Starter kan de belegger/ontwikkelaar aan de gang.

Waarschijnlijk zal die van dat tandje minder niet wakker liggen en kunnen de voorstemmers in de raad blijven volhouden dat ze naar de bewoners geluisterd hebben. Of die bewoners dat ook zo zien, is nog maar de vraag.