Nestorix - GroenLinks wil luizen in de pels, of zoals raadslid Steven de Vries het op de website van zijn partij verwoordt: 'De media hebben een zeer belangrijke taak, onder meer om de politiek te controleren. Een stevig regionaal medialandschap is daarom belangrijk.' 

Zo’n beleid zou het mogelijk moeten maken om via subsidies de lokale media financieel te ondersteunen zodat ze hun heilzame taak nog beter kunnen vervullen.

Uit de woorden van De Vries kun je opmaken dat hij de gemeentelijke bijdrage aan de lokale media niet langer wil beperken tot RTV-Utrecht, die in 2014 bijvoorbeeld ruim zeven ton ontving, maar ook andere lokale media wil laten meesnoepen uit de subsidieruif.  

De Vries heeft natuurlijk groot gelijk als hij constateert dat de media een belangrijke rol te vervullen hebben bij het blootleggen van zaken in de samenleving die misgaan en helder te maken wat onze volksvertegenwoordigers en bestuurders doen of laten met die kennis.

Naast de brengers van het nieuws, ook de luis in de pels.  

Als columnist van één van die lokale media zou ik natuurlijk enthousiast de vlag uit moeten steken. Eindelijk kans op loon naar werken, maar zo simpel zal het vast niet gaan.

Ik heb geen enkele behoefte om het, door Steven, opgelaten ballonnetje meteen door te prikken. Er komen echter wel direct een aantal vragen bij me op. 

  • Hoe ga je bepalen wie wel en wie niet voor subsidie in aanmerking komt? 
  • Hoe luizig moet of mag die luis in de pels zijn? 
  • Wil je een waarborg voor de diversiteit van meningen? 

Hebben de Utrechters wel behoefte aan dat soort nieuws, en zo ja waarom willen er maar zo weinig medeburgers iets voor betalen? 

Er zijn ongetwijfeld nog veel meer vragen te bedenken.

Subsidie is een middel om zaken die je als stadsbestuur belangrijk vindt, maar waar onvoldoende particuliere financiering voor te vinden is en die je niet zelf wilt of kunt doen, toch mogelijk te maken. 

De ervaring leert dat het subsidiebeleid een constante bron van discussie is in de lokale, regionale en landelijke politieke arena’s. Wat de één als een waardevolle bijdrage ziet, beschouwt de ander als weggegooid gemeenschapsgeld. 

Zeker als de ontvanger van de subsidie de politieke arena kritisch volgt, zal de discussie heftiger zijn. Wat dan overigens wel weer leuke, al dan niet subsidiabele, stukjes voor de media kan opleveren.

Kortom, er zullen ongetwijfeld nog heel wat beren op de weg springen, maar het idee van Groenlinks verdient het zeker om serieus over na te denken en eens met elkaar, media, publiek en politiek, over door te praten want waar het de controle van politiek en bestuurders betreft, kan er nog menig luizig tandje worden bijgezet.

DEBAT: Op dinsdag 3 november houdt MediaSlok een debat over 'Lokale journalistiek en lokale subsidie', met als gasten Steven de Vries (GroenLinks), politici en vertegenwoordigers van lokale media, locatie cafe Willem Slok, Korte Koestraat 2, aanvang 20.00 uur.