Nestorix - Ooit schreef het duo Fluitsma en Van Tijn het liedje “15 miljoen mensen….”. Het begin van de eerste zin van dat lied luidt: “Land van duizend meningen...”. Inmiddels zijn we met ruim 17 miljoen mensen maar de inzet van het lied gaat onverminderd op. 

Je hoeft maar op Twitter of Facebook te kijken en je ziet het bevestigd. 

Voor al die meningen probeert men gelijkgestemde zielen te vinden die de mening delen. Dat was vroeger zo en dat is nog steeds zo. 

Voor of tegen Zwarte Piet, Nederland uit de EU, geen verbreding van de A27 of RASA moet blijven. Zo maar een paar voorbeelden op petities.nl en andere websites.

Dat vinden van medestanders is een heel stuk eenvoudiger geworden. Niet langer moet je in weer en wind langs de deuren met handtekeningenlijsten voor of tegen iets. Niet langer hoef je te staan blauwbekken op het Vredenburg of de Stadhuisbrug om een steunbetuiging los te peuteren. 

Je kan gewoon thuis achter de computer je actie voeren. Veel makkelijker en als je een beetje goed in je Twittervolgers en Facebookvrienden zit, waarschijnlijk ook veel effectiever.  

Ik was niet zo’n actievoerder die wekelijks de straat optrok om alles wat in mijn ogen niet deugde, te bestrijden. Wat niet wegneemt dat ik zo af en toe vol overtuiging de straat opging om mijn mening te laten horen. 

Of mijn stem nou zoveel heeft bijgedragen aan de resultaten op het gebied van de beheersing van kernwapens of een betere ambtenaren-CAO durf ik te betwijfelen. 

Wat ik wel weet, is dat ik het bij die gelegenheden een heel fijn en motiverend gevoel vond om met velen achter een gezamenlijk doel te staan. Bij het stemmen op een petitie heb ik dat gevoel toch een stuk minder. 

Misschien moet ik toch maar wat meer de straat op om dat gevoel van saamhorigheid weer te krijgen. Onder het mom van: “Willen we naar de Dam? Dan gaan we naar de Dam”. 

En dan als afsluiting natuurlijk naar een gezellig kroegje om onder het genot van een biertje ons gelijk te vieren.

Vergeet overigens intussen niet om voor het behoud van RASA en tegen de verbreding van de A27 te stemmen, als u mijn mening deelt.