Nestorix - Op 1 januari aanstaande valt na 45 jaar definitief het doek voor de stichting RASA. Het podium voor wereldmuziek kreeg een negatief advies als het gaat om gemeentesubsidie aan de broek en zal haar deuren moeten sluiten. 

Muziek uit verre landen zal in de toekomst haar weg moeten vinden op de andere Utrechtse muziekpodia. Het college heeft er in ieder geval 100.000 euro per jaar voor over om de wereldmuziek een plek te geven. 

In het collegevoorstel voor de verdeling van de cultuurgelden voor de komende vier jaar wordt tevens voorgesteld om het pand aan de Pauwstraat “terug te geven” aan de gemeentelijke vastgoedorganisatie die vervolgens moet proberen om een geschikte koper of een huurder te vinden. 

Daarmee dreigt er een einde te komen aan een cultuurlocatie waarin juist de laatste jaren behoorlijk veel geld is geïnvesteerd om er een volwaardig “state of the art” theater van te maken. 

Het wekt dan ook geen verbazing dat diverse culturele ondernemers in de stad de koppen bij elkaar hebben gestoken om zich sterk te maken voor het behoud van dit unieke theater in de binnenstad. 

De vraag daarbij is natuurlijk wel of de betrokken instellingen bereid en in staat zijn om de huisvestingslasten (totaal ongeveer 160.000 euro) gezamenlijk op te brengen. 

Zal de raad, tijdens de begrotingsbehandeling begin november, bereid zijn om het verzoek te honoreren?  

Het zou geen kwaad kunnen als de raad zich hierbij realiseert dat, los van de kapitaalvernietiging van de investering in inventaris en theaterapparatuur, gezien het functioneren van de Utrechtse vastgoedorganisatie de kans op het snel vinden van nieuwe eigenaar/huurder tamelijk gering is. 

Een langdurige leegstand zonder opbrengst ligt op de loer.

Tijdens de komende raadsinformatieavond waar kan worden ingesproken over de verdeling van de cultuurgelden voor de komende jaren zal dit onderwerp ongetwijfeld aan de orde komen. 

Het is te hopen dat de raad bereid is om een doorstartinitiatief voor het podium Pauwstraat een kans te geven, want het zou toch zonde zijn om een volwaardig theater in de stad die zo graag een culturele metropool wil worden, via Marktplaats te moeten slijten aan de hoogst biedende opkoper.