Nestorix - De overgebleven oliebollen hangen aan draadjes aan het balkon voor de vogels. Zoals gewoonlijk toch weer te veel gebakken. Mijn boosheid over 37 in de fik gestoken auto’s en door hufters belaagde hulpverleners is nog niet helemaal weggeëbd. 

Kortom het nieuwe jaar is begonnen en we hebben nog ruim 360 onbeschreven bladzijden voor de boeg. 

Op een aantal van die pagina’s staan al wel wat afspraken ingevuld, maar verder is het nog een grote verrassing wat er op geschreven gaat worden. 

Voor de Utrechtse culturele sector wordt het in ieder geval een belangrijk jaar. Dit jaar worden de nieuwe afspraken, die de subsidiëring voor de komende vier jaar regelen, gemaakt. 

In dit Cultuurconvenant regelen Rijk (onder meer via verschillende fondsen), Provincie en gemeenten welk bedrag er de komende jaren beschikbaar is voor de cultuur in ons land. Na een advisering door kenners van de culturele sector mag de politiek uiteindelijk bepalen wie geld krijgt en wie niet. 

Traditioneel levert dat het nodige gekrakeel op. De nieuwe wethouder cultuur krijgt alle gelegenheid om te bewijzen wat hij kan. Hij zal in de slag moeten met zijn collega’s uit de andere steden om een zo groot mogelijk deel van de koek binnen te slepen en daarna zal hij ook lokaal met verve zijn keuzes moeten verdedigen, want natuurlijk zullen zij die buiten de boot dreigen te vallen, zich niet zonder slag of stoot gewonnen geven. 

Daarbij speelt natuurlijk ook het rapport van de Utrechtse Rekenkamer over TivoliVredenburg een rol. Een belangrijke conclusie van dat rapport is, dat de beoogde subsidiëring voor de komende jaren onvoldoende zal zijn om het geheel fatsoenlijk te laten draaien en het de kans te geven om de potentie die het heeft ten volle te benutten. 

Met andere woorden, dames en heren politici, er moet extra geld bij. Geld dat normaal gesproken zal moeten worden opgehoest door de cultuurportefeuille, en daar zal cultureel Utrecht niet blij mee zijn.

Er zou alle reden zijn om dit geval ook eens naar ander geldbronnen te kijken, want je kunt moeilijk volhouden dat cultuur als enige de natte zak zou moeten dragen voor de gigantische kostenoverschrijdingen die onder het “toeziend oog” van de Project Organisatie Stationsgebied bij het bouwproject Muziekpaleis gerealiseerd zijn. 

Het wordt afwachten wat de raadsbehandeling van het Rekenkamerrapport oplevert, maar een “gemeentebrede” oplossing voor de exorbitante huurprijs lijkt het overwegen waard.

Ongetwijfeld zullen er ook het komende jaar heel wat onbeschreven bladen worden gevuld met verkeer en milieu. Het nieuwe verkeersplan van het college en de Haagse bemoeienis met de milieuzone staan daar wel borg voor.

Ik hoop dat uw eigen onbeschreven bladen gevuld mogen worden met louter plezierige gebeurtenissen tijdens een gezond en gelukkig 2016.