Nestorix - Sommige mensen kunnen zich druk maken over het feit of een stadspleintje onzijdig of mannelijk/vrouwelijk is. De discussie over 'het' of 'de' Neude. Ik zal wel gek zijn om me daar in te mengen.

Ik spreek gewoon met mensen af op ‘t Neude en het zal mij (Hema)worst zijn of dat taalkundig juist is. Grappig is wel dat zo’n discussie je brengt op andere straatnamen die je al jaren verwonderen. Iedere rechtgeaarde Utrechter kent de Laan van Chartreuse, meestal uitgesproken als Sjetreuse.

Niemand die zich bij de uitspraak ervan iets aantrekt van wat er op het straatnaambordje staat. De officiele naam Laan van Chartroise in Ondiep zou zijn afgeleid van de hofstede Chartroise, die ooit heeft gestaan op de gronden van een voormalig karthuizerklooster.

De orde van Karthuizers is rond 1100 gesticht door Bruno van Keulen in het massief van Chartreuze in de buurt van het franse Grenoble. Die orde stichtte in de veertiende eeuw het klooster Nieuwlicht aan de noordwestkant van Utrecht. Vandaar natuurlijk ook de Nieuwlichtstraat.

Ik heb geen flauw idee wie ooit bedacht heeft om zijn hofstede daar Chartroise te noemen, terwijl Chartreuse logischerwijs veel meer voor de hand gelegen zou hebben. Misschien vond hij of zij het deftiger staan. De Utrechters hadden blijkbaar meer historisch besef dan de toenmalige straatnaamcommissie want die houden stug vol met hun Laan van Chartreuse.

Misschien dat het ook komt omdat Chartroise bijna niet uit de mond te krijgen valt. Probreer het maar eens voor de spiegel. Je lijkent wel een breedbekkikker zou tante Pietsjie zeggen. Het zal wel veel te veel administratieve rompslomp geven maar in een stad waar we ooit een Krugerbrug konden omdopen, in de politiek meer correcte naam Sowetobrug, zou het toch mogelijk moeten zijn om een laan eindelijk de naam te geven die al sinds mensenheugenis door de bevolking gebruikt wordt.

Ook handig voor al die mensen van buiten die de weg kwijt raken omdat ze nooit de Laan van Chartreuse kunnen vinden die hen door Utrechters genoemd wordt. Misschien een leuke buurtactiviteit in aanloop naar het Grand Depart.

De hofstede Chartroise bij de Marnixlaan begin vorige eeuw, opvallend: in het pand huist houthandel Chartreuse. Foto: collectie De Vries