Nestorix - Zeshonderd bezwaarschriften in goed drie weken. Dat is dertig bezwaarschriften per dag. De decentralisatie van de zorg, in dit geval de thuiszorg, levert de nodige commotie op in ons stadje

Op elke acht herindicaties voor thuiszorg is er tot nu toe één afgewezen. Dat er pijn zou ontstaan door de bezuinigingen in de zorg kwam niet onverwacht, maar dat het zo rigoreus om zich heen zou grijpen, komt voor velen als een onaangename verrassing.

De raadsfractie van de SP heeft al aangekondigd dat zij wethouder Jongerius stevig aan de tand willen voelen over deze stortvloed aan bezwaarschriften.

Inmiddels is een legertje juristen bezig om de bezwaarschriften af te werken. De regels van het bestuursrecht vereisen immers een zorgvuldige behandeling van elk bezwaarschrift, want anders ga je als gemeente zo maar nat bij de bestuursrechter. Gezien het gemiddelde tarief voor juridische onderrsteuning, kun je voor het zelfde bedrag heel veel uurtjes huishoudelijke thuiszorg verlenen, maar zo werkt het niet in ons landje.

Al met al blijft het moeilijk uit te leggen dat de overheid enerzijds wil dat ouderen en hulpbehoevenden zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, terwijl ze tegelijkertijd de mogelijkheden om dat op een eenvoudige wijze te realiseren, steeds verder terugdringen. Ongetwijfeld zullen er in het verleden situaties zijn voorgekomen waarbij voorzieningen zijn verleend, die bij nader inzien heroverweging behoeven.

Dat er voor 1 januari van dit jaar echter zo enorm geblunderd zou zijn bij het toekennen van zorg, is niet echt geloofwaardig. Bovendien kun je je afvragen of bij een output van 240 herindicaties per dag, de zorgvuldigheid nog wel gewaarborgd kan worden.

Al met al een pittige opdracht voor de GroenLinks-wethouder, die als nieuweling in het Utrechtse zorgwereldje, de erfenis van haar PvdA-voorganger in goede banen mag zien te leiden. Lokale coalitiegenoot SP zal ongetwijfeld niets nalaten om de volgens hen, desastreuze gevolgen van het zorgbeleid van de Haagse VVD-PvdA coalitie te etaleren.

Politiek is het, zeker in aanloop naar de verkiezingen in maart, allemaal heel interessant, maar voorlopig worden de mensen, die afhankelijk zijn van die paar uurtjes zorg in de week, daar niet veel wijzer van.

In ieder geval een mooie gelegenheid voor de stad, die zich al jaren bij monde van links en rechts laat voorstaan op het predicaat sociaal, om te laten zien dat met het aanvaarden van de verantwoordelijkheid voor de zorg, het geld ook werkelijk wordt uitgegeven aan de Utrechters die zorg nodig hebben en niet aan juristen die worden ingehuurd om de zorgvraag tot een minimum te beperken.