Nestorix - De Utrechtse gemeenteraad heeft vorige week de begroting voor 2017 vastgesteld. Zoals gewoonlijk is er aan de voorstellen van het college nauwelijks iets veranderd. De coalitie heeft de rijen gesloten gehouden.

De wijzigingsvoorstellen die geld kosten, ingediend door de oppositie, zijn verworpen en een aantal moties waarin het college gevraagd om nog eens goed te kijken of bepaalde dingen wellicht ook anders zouden kunnen, zijn aangenomen. Kortom geen vuurwerk dus.

Op twitter worden aangenomen moties altijd uitgebreid gevierd door de indieners. Vaak wekt men de indruk dat de gewenste verandering al is binnengehaald. Daarom kan het nooit kwaad om eens even terug te kijken in de livestream van de raadsvergadering. Vaak blijkt dan uit de reactie van het college dat aan de realisatie van de wensen nogal wat haken en ogen zitten en dat er nog heel veel water door de Oudegracht moet stromen voor de motie misschien gerealiseerd kan worden.

Een goed voorbeeld hiervan is de motie van Thijs Weistra van GroenLinks over een autovrij Stadhuisplein. Elke rechtgeaarde Utrechter weet natuurlijk dat wij in Utrecht geen Stadhuisplein kennen. Bedoeld wordt de Korte Minrebroederstraat. Thijs wil paaltjes die de Korte Minrebroederstraat afsluiten voor auto’s.

Een meerderheid van de raad voelt daar blijkbaar wel voor maar wethouder Van Hooijdonk, ook GroenLinks, ging niet zo ver dat zij het voorstel meteen enthousiast toezegde. Ze wilde niet verder gaan dan dat ze het idee meeneemt in de lopende discussie over de bereikbaarheid en leefbaarheid van de binnenstad. U weet wel die discussie waarin het onder andere ook gaat over het fietsen over Oudegracht en Vismarkt.

Wie de situatie rond het stadhuis een beetje kent, die zal direct begrijpen dat een afsluiting van de Korte Minrebroederstraat grote gevolgen heeft voor de rest van de verkeerscirculatie in dit deel van de binnenstad zoals de route via het Oudekerkhof.

Ik neem toch aan dat Thijs ook wil dat al die leuke winkels en horeca voldoende bevoorraad kunnen worden zodat we ook echt een drankje kunnen krijgen als we op die leuke terrassen zitten. Leuk voor Thijs dat zijn motie is aangenomen maar ik moet nog zien dat hier een werkbare oplossing te bereiken valt die verkeerstechnisch en voor ondernemers en bewoners acceptabel is. Ik zie 'de paaltjes van Thijs' voorlopig nog niet verschijnen.